Voorkom met WHOA uw faillissement
en vraag nu om hulp

LAAT U LIEVER GEEN GEGEVENS ACHTER?
BEL DAN DIRECT MET +31 40 844 70 00
NIEUWSGIERIG NAAR HOE DE WHOA IN DE PRAKTIJK UITZIET?
SPEEL MEE MET ONZE WHOA GAME

Faillissement voorkomen met een WHOA-traject

 

Bij een dreigend faillissement kan de WHOA voor ondernemers een uitkomst zijn. Herkent u zich in een van de volgende situaties?

  • Uw bedrijf heeft betalingsproblemen, maar is in de kern wel gezond of kan weer gezond worden.
  • Uw onderneming heeft een positieve cashflow maar een te hoge schuldenlast. Lees meer >

Onze WHOA-experts helpen u graag

 

Als u kiest voor een WHOA-traject is de expertise van een accountant en advocaat onmisbaar. Het is dan geruststellend om te weten dat onze experts al jaren in projecten samenwerken om voor ondernemers tot het beste resultaat te komen. Expertise op het gebied van accountancy, herstructurering, waardering en juridisch advies komen in ons team samen. Lees meer >

Informatie over de WHOA

 

In de kennisbank leest u alles wat u wilt weten over de WHOA:

  • Antwoord op veel gestelde vragen
  • Informatie over wet- en regelgeving
  • Blogs van onze experts
  • Nieuws en actualiteiten

 

Ga naar de kennisbank >

Wat is WHOA?

 

WHOA staat voor Wet homologatie onderhands akkoord. Deze wet is op 1 januari 2021 in werking getreden. Dat betekent dat voor ondernemers in zwaar weer een extra instrument beschikbaar is om een faillissement te voorkomen. De WHOA maakt het mogelijk om de schulden te herstructureren door met schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord te sluiten. Bovendien stelt de WHOA u als ondernemer in de gelegenheid om de schuldeisers die niet willen meewerken aan een onderhands akkoord, te dwingen om dat wel te doen. U hoeft dus niet failliet te gaan.

 

Het werkt als volgt: u neemt als bestuurder van uw bedrijf zelf het initiatief om tot een akkoord te komen met schuldeisers en zelfs met eventuele andere aandeelhouders. U speelt dus een actieve rol bij de totstandkoming van het plan om uw onderneming weer toekomstbestendig te maken. Dit doet u door een voorstel te maken voor een financiële herstructurering van uw bedrijf. Bij dit voorstel worden de schuldeisers en daaronder ook eventuele aandeelhouders in klassen ingedeeld. Als één klasse schuldeisers akkoord is dan kan het plan worden ingediend bij de rechtbank.

 

Omdat u voorstelt dat schuldeisers een deel van hun vordering kwijtschelden, wordt uw schuldenlast kleiner en wordt u in staat gesteld om de restantschulden af te lossen. Voor zowel u als ondernemer als de schuldeisers kan dit een beter alternatief zijn dan een faillissement van uw onderneming. Wanneer de rechter uw voorstel redelijk vindt, kan hij tegenstribbelende crediteuren overrulen.

Faillissement voorkomen met een WHOA-traject

 

Bij een dreigend faillissement kan de WHOA voor ondernemers een uitkomst zijn. Herkent u zich in een van de volgende situaties?

 

  • Uw bedrijf heeft betalingsproblemen, maar is in de kern wel gezond of kan weer gezond worden.
  • Uw onderneming heeft een positieve cashflow maar een te hoge schuldenlast.
  • Uw organisatie heeft nu te veel schulden om in de huidige vorm door te kunnen draaien.
  • U heeft langlopende contracten zoals een huurovereenkomst die knellen en waar u echt vanaf moet omdat de lasten te hoog zijn.

 

Voor deze situaties is de WHOA geschikt. De wet biedt u als ondernemer kansen om een faillissement van uw bedrijf te voorkomen. U kunt met uw schuldeisers een akkoord sluiten, zo nodig met tussenkomst van de rechter, en zo uw onderneming weer gezond maken.

 

Lees meer hoe u een faillissement kunt voorkomen met een WHOA-traject.

Onze WHOA-experts helpen u graag

 

Als u kiest voor een WHOA-traject is de expertise van een accountant en advocaat onmisbaar. Het is dan geruststellend om te weten dat onze experts al jaren in projecten samenwerken om voor ondernemers tot het beste resultaat te komen. Expertise op het gebied van accountancy, herstructurering, waardering en juridisch advies komen in ons team samen.

 

Wij werken als advocaat en accountant samen om uw belang te behartigen. Wel treden wij ieder zelfstandig op en zijn wij ieder onderworpen aan onze eigen gedrags- en beroepsregels. Wij hanteren dan ook ieder een eigen dossier en bewaken te allen tijde onze eigen verantwoordelijkheid.

 

Onze WHOA-experts helpen u graag. Maak kennis met onze WHOA-experts.