Blogs

Als een schuldenaar vlak voor zijn faillissement een rechtshandeling (zoals bijvoorbeeld een koop of verkoop, of het aangaan van een overeenkomst) heeft verricht, kan in sommige gevallen deze rechtshandeling in faillissement worden vernietigd. Dit betekent dat de betreffende overeenkomst niet meer hoeft te worden nagekomen,...

Bij veel faillissementen is sprake van strafbare en onrechtmatige benadeling van schuldeisers. Is de WHOA bestendig tegen misbruik?...