Faillissement voorkomen

Dreigend faillissement voorkomen? Dat kan! De WHOA voor ondernemers biedt uitkomst. Als ondernemer zult u zich vast herkennen in het feit dat er risico’s verbonden zijn aan het mooie vak ‘ondernemen’. Iedere ondernemer krijgt weleens te maken met kortdurend zwaar weer. Echter, wanneer kortdurende financiële verplichtingen overgaan naar een structureel tekort, kan uw onderneming failliet worden verklaard.

 

Wanneer u een dreigend faillissement ziet aankomen, is het goed om tijdig voorbereidingen te treffen. De WHOA kan dan uitkomst bieden. Het grote voordeel van een WHOA-traject is dat u zeggenschap houdt over uw bedrijf en een actieve rol vervult om tot een akkoord te komen. Dit in tegenstelling tot wanneer uw bedrijf failliet wordt verklaard en de rechtbank een curator alle beslissingen laat nemen.

Wat is een faillissement?

‘Wat is een faillissement?’ en ‘Wanneer is er dan precies sprake van een faillissement?’ Er wordt gesproken van een faillissement wanneer u niet langer kunt voldoen aan uw betalingsverplichtingen en u niet in staat om een lening (of andere liquide middelen) hiervoor aan te trekken. Uw bedrijf blijkt niet langer liquide en de rechtbank verklaart uw onderneming failliet. Een verzoek tot faillissement kan zowel door uzelf gedaan worden als door een schuldeiser.

 

Een faillissement voorkomen met de WHOA

Herkent u zich in een van de onderstaande situaties, dan is het zeer aan te raden om in actie te komen. Door op tijd orde op zaken te stellen, kunt u een dreigend faillissement voorkomen.

 • Uw bedrijf heeft betalingsproblemen, maar is in de kern wel gezond of kan weer gezond worden.
 • Uw onderneming heeft een positieve cashflow maar een te hoge schuldenlast.
 • Uw organisatie heeft nu te veel schulden om in de huidige vorm door te kunnen draaien.
 • U heeft langlopende contracten zoals een huurovereenkomst die knellen en waar u echt van af moet, omdat de lasten te hoog zijn.

> Wat zijn liquiditeitsproblemen en hoe lost u deze op? 

 

Voor al deze situaties is de WHOA geschikt. Als u zich dus afvraagt: ‘Hoe kan ik een faillissement voorkomen?’,  dan is het deze wet die u als ondernemer een kans kan bieden.

Onze experts gaan samen met u een traject aan: zo kunt u met uw schuldeisers een akkoord sluiten en op die manier uw onderneming weer gezond maken. Uiteraard adviseren wij dit traject alleen als we ook een reële kans van slagen zien.

Faillissement voorkomen: zo helpen wij u

Hoe ziet een WHOA-traject er in de praktijk uit? Het traject dat we met u aangaan, bestaat uit verschillende fases: de kennismakings- en voorbereidingsfase, het formele WHOA-traject, de stemmings- en homologatiefase.

Wij doorlopen al deze stappen met u. Een traject ziet er ongeveer als volgt uit:

Faillissement voorkomen? Neem contact op!

Weet u genoeg en wilt u direct contact opnemen met WHOA-mkb? Dat kan! Onze WHOA-experts staan voor u klaar. Ook als u vragen heeft of niet helemaal weet hoe het nu precies zit. Wij helpen u een faillissement te voorkomen.

 

Bel direct +31 40 844 70 00

Kennismakingsfase

In deze fase maken we kennis met elkaar in een persoonlijk gesprek en onderzoeken we of u met uw onderneming in aanmerking komt voor een WHOA-traject. Ziet u deze kennismaking dan ook als een mooie gelegenheid om ons, de WHOA-experts en hun werkwijze, beter te leren kennen. Aan de andere kant leren wij u en uw bedrijf kennen. Deze vrijblijvende kennismaking is kosteloos en verplicht u tot niets.

Voorbereidingsfase

Blijkt het dat u in aanmerking komt voor een WHOA-traject en heeft u besloten dit traject samen met ons te willen starten? Dan bepalen we in deze fase, de strategie om tot een onderhands akkoord te komen met de crediteuren.

Het WHOA-traject

Zodra alle voorbereidingen zijn getroffen, kan het WHOA-traject officieel gestart worden. Dit wordt gedaan door een brief ter inzage te leggen bij de rechtbank, waarin vermeld staat dat u een WHOA-traject bent gestart. Vanaf dit moment heeft u een jaar de tijd om een akkoord te sluiten met de gewenste crediteuren.

Stemmingsfase en homologatiefase

In deze laatste fase wordt het akkoord officieel ter stemming gebracht bij de crediteuren. Dit betekent dat crediteuren voor of tegen het akkoord kunnen stemmen. Als vervolgens genoeg stemmen voor het akkoord zijn verkregen, wordt dit ter homologatie gelegd bij de rechtbank. Beoordeelt de rechtbank het akkoord als eerlijk en voldoet het aan alle formele eisen die in de wet staan, dan homologeert de rechtbank het akkoord en heeft u een onderhands akkoord gesloten met uw crediteuren.

Hulp nodig om faillissement te voorkomen? Neem contact op met WHOA-mkb!

Heeft u hulp nodig om een faillissement te voorkomen, met de experts van WHO-mkb staat u er niet alleen voor.

Dus heeft:

 • Uw bedrijf betalingsproblemen, maar is het in de kern gezond of kan het weer gezond worden?
 • Uw onderneming een positieve cashflow maar een te hoge schuldenlast?
 • Uw organisatie nu te veel schulden of langlopende contracten om in de huidige vorm door te kunnen draaien?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, want wij staan voor u klaar.

Vraag nu om hulp

 

Wij helpen u graag meteen aan een oplossing! Bel +31 40 844 70 00 of neem contact met ons op.

Onze WHOA-experts

 

Als u kiest voor een WHOA-traject is de expertise van een accountant en advocaat onmisbaar. Het is dan geruststellend om te weten dat onze experts al jaren in projecten samenwerken om voor ondernemers tot het beste resultaat te komen. Maak kennis met onze WHOA-experts

Informatie over de WHOA

 

Lees in de kennisbank alles wat u wilt weten over de WHOA:

 • Antwoord op veel gestelde vragen
 • Informatie over wet- en regelgeving
 • Blogs van onze experts
 • Nieuws en actualiteiten

Ga naar de kennisbank