Faillissement voorkomen

Bij een dreigend faillissement kan de WHOA voor ondernemers een uitkomst zijn.

 

Herkent u zich in een van de volgende situaties?

  • Uw bedrijf heeft betalingsproblemen, maar is in de kern wel gezond of kan weer gezond worden.
  • Uw onderneming heeft een positieve cashflow maar een te hoge schuldenlast.
  • Uw organisatie heeft nu te veel schulden om in de huidige vorm door te kunnen draaien.
  • U heeft langlopende contracten zoals een huurovereenkomst die knellen en waar u echt van af moet omdat de lasten te hoog zijn.

 

Voor deze situaties is de WHOA geschikt. De wet biedt u als ondernemer kansen om een faillissement van uw bedrijf te voorkomen. U kunt met uw schuldeisers een akkoord sluiten, zo nodig met tussenkomst van de rechter, en op die manier uw onderneming weer gezond maken. Hoe ziet een WHOA-traject er in de praktijk uit? Het traject bestaat uit verschillende fases: de kennismakings- en voorbereidingsfase, het formele WHOA-traject, de stemmings- en homologatiefase. Hieronder worden deze nader toegelicht.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

 

Bel direct +31 40 844 70 00

of

Plan adviesgesprek
Bel mij terug

Kennismakingsfase

In deze fase maken we kennis met elkaar in een persoonlijk gesprek. Een WHOA-traject is namelijk niet voor iedere onderneming geschikt. Daarnaast is het van belang dat u zich bij ons, als uw adviseur, vertrouwd voelt. Het WHOA-traject vraagt immers om een nauwe samenwerking. Een kennismakingsgesprek is dan ook een mooie gelegenheid om ons, de WHOA-experts en hun werkwijze, beter te leren kennen. Aan de andere kant leren wij u en uw bedrijf kennen. Deze vrijblijvende kennismaking is kosteloos en verplicht u tot niets.

 

Om te bepalen of uw onderneming geschikt is voor een WHOA-traject, zullen wij verschillende stukken opvragen. Zo wordt onder andere gevraagd naar jaarrekeningen, crediteuren- en debiteurenposities en (liquiditeits)prognoses. Mocht uw casus onverhoopt niet geschikt zijn, dan gaan wij samen met u bekijken of wij u op een andere manier kunnen bijstaan. Het WHOA-traject is immers niet de enige mogelijkheid om ervoor te zorgen dat uw onderneming weer op de rit komt. Zo zijn wij ook deskundig in herstructureringen en stille bewindvoeringen (prepack).

Voorbereidingsfase

Wanneer uw onderneming in aanmerking komt voor een WHOA-traject en u heeft besloten dit traject te willen ingaan, starten we samen de voorbereidingsfase. In deze fase gaan we onze strategie bepalen. Het WHOA-traject is bedoeld om met de crediteuren een onderhands akkoord te sluiten en dus is het van belang om te bepalen hoe met de crediteuren wordt omgegaan. Wanneer worden zij in het traject betrokken, op welke wijze moeten we onderhandelen en welke crediteuren gaan we benaderen? Daarnaast kunnen ook de ondernemingsraad (OR) en de raad van commissarissen (RvC) een rol spelen binnen uw onderneming, waardoor ook voor deze partijen moet worden bepaald op welke wijze zij in het traject worden betrokken.

Het WHOA-traject

Zodra alle voorbereidingen zijn getroffen, kan het WHOA-traject officieel gestart worden. Dit wordt gedaan door een brief ter inzage te leggen bij de rechtbank waarin staat vermeld dat u een WHOA-traject bent gestart. Vanaf dit moment heeft u een jaar de tijd om een akkoord te sluiten met de gewenste crediteuren. In deze fase zal uw bedrijf in zijn geheel worden geïnventariseerd, zodat kan worden bepaald op welke manier het akkoord tot stand dient te komen. Vervolgens wordt een conceptakkoord gemaakt en dit wordt aan de crediteuren overlegd. Zij mogen dan commentaar geven, waarna wij het akkoord eventueel kunnen aanpassen.

Stemmingsfase en homologatiefase

In deze laatste fase wordt het akkoord officieel ter stemming gebracht bij de crediteuren. Dat betekent dat crediteuren voor of tegen het akkoord kunnen stemmen. Als vervolgens genoeg stemmen voor het akkoord zijn verkregen, wordt dit ter homologatie gelegd bij de rechtbank. Dit houdt in dat de rechtbank gaat beoordelen of het akkoord eerlijk is en of aan alle formele vereisten is voldaan die in de wet staan beschreven. Is dit het geval, dan homologeert de rechter het akkoord. Daarmee is het akkoord door de rechter goedgekeurd/bevestigd en heeft u een onderhands akkoord gesloten met uw crediteuren. In navolging op de goedkeuring van de rechter, kan het akkoord worden uitgevoerd. Ook hierbij kunt u als u dit wenst op onze begeleiding rekenen.

Samengevat

Kortom, heeft uw bedrijf betalingsproblemen, maar is het in de kern gezond of kan het weer gezond worden? Heeft uw onderneming een positieve cashflow maar een te hoge schuldenlast? Of heeft uw organisatie nu te veel schulden of langlopende contracten om in de huidige vorm door te kunnen draaien? Voor al deze situaties is de WHOA hoogstwaarschijnlijk geschikt om een faillissement van uw bedrijf te voorkomen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, want wij staan graag voor u klaar.

Vraag nu om hulp

 

Wij helpen u graag meteen aan een oplossing! Bel +31 40 844 70 00 of neem contact met ons op.

Onze WHOA-experts

 

Als u kiest voor een WHOA-traject is de expertise van een accountant en advocaat onmisbaar. Het is dan geruststellend om te weten dat onze experts al jaren in projecten samenwerken om voor ondernemers tot het beste resultaat te komen. Maak kennis met onze WHOA-experts

Informatie over de WHOA

 

Lees in de kennisbank alles wat u wilt weten over de WHOA:

  • Antwoord op veel gestelde vragen
  • Informatie over wet- en regelgeving
  • Blogs van onze experts
  • Nieuws en actualiteiten

Ga naar de kennisbank