Rechtspraak – aanwijzing herstructureringsdeskundige (24 februari 2021)

Rechtspraak – aanwijzing herstructureringsdeskundige (24 februari 2021)

24 februari 2021

De rechtbank Noord-Nederland heeft een herstructureringsdeskundige aangewezen op verzoek van de schuldenaar.

De rechtbank stelt eerst vast dat dit verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige het eerste verzoek is in deze procedure sinds de startverklaring gedeponeerd is. De rechtbank concludeert dat zij relatieve rechtsbevoegdheid heeft en stelt vast dat de schuldenaar in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij het met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan, aldus art. 370 lid 1 Fw.

Verzoeker heeft gesteld dat sprake is van een WHOA verzoek die ziet op het gecontroleerd afwikkelen van de onderneming buiten faillissement. De verzoeker heeft voorts, in overeenstemming met het Landelijk Procesreglement WHOA zaken rechtbanken, twee offertes aangeleverd voor potentiële herstructureringsdeskundigen. Beide offertes gaan uit van een geschatte tijdsbesteding van 40 uur. De rechtbank kiest voor mr. E.J.G. Beerdsen, advocaat te Amsterdam, om te beginnen als herstructureringsdeskundige omdat hij dichterbij de twee vestigingen van de schuldenaar woont en dit het meest praktisch is, aldus de rechtbank. Dit kan, volgens de rechtbank, daarnaast van belang zijn voor het inschatten van de levensvatbaarheid en waardering van de onderneming en het (daarbij) kunnen benutten van het lokale netwerk.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:602