Wetsvoorstel

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) doorloopt een aantal fasen voordat deze in werking treedt.

De website van de Tweede Kamer geeft informatie over de procedure en de huidige status van de WHOA. Zij informeert over het wetgevingsproces, geeft inzage in de bijbehorende documenten en houdt een overzicht bij van de activiteiten. Via deze link komt u op de webpagina van de Tweede Kamer over het voorstel Wet homologatie onderhands akkoord.

Nadat een wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen gaat het naar de Eerste Kamer. De behandeling ervan wordt, net als in de Tweede Kamer, eerst schriftelijk voorbereid door een Kamercommissie. De Eerste Kamer geeft op haar website ook inzage in de stand van zaken van de WHOA. Via deze link kunt u de stand van zaken van de Eerste Kamer volgen en documenten inzien.