WHOA GAME

WHOA GAME

15 april 2021

Nieuwsgierig naar hoe de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) in de praktijk uitpakt? En wat het voordeel kan zijn om hiervoor te kiezen als de nood aan de man is? Turnaround Advocaten & Joanknecht Forensics & Recovery organiseren daarom de WHOA Game: op basis van fictieve maar realistische bedrijfsgegevens formuleer je samen met adviseurs een akkoord. Dit akkoord wordt tijdens een slotbijeenkomst door een team van experts besproken.

Bekijk de pdf hier.

Wat is de WHOA Game?

Als expert in herstructureringen heeft Turnaround Advocaten samen met Joanknecht Forensics & Recovery de WHOA Game bedacht om meer inzicht te geven in daadwerkelijke toepassing van deze nieuwe wet. Het spel is in het leven geroepen voor (middel)grote bedrijven en hoewel er gebruik wordt gemaakt van gefingeerde bedrijfsgegevens is het spel verder zo ingericht om de praktijk van de WHOA zo goed mogelijk te benaderen. Door deze opzet leren de deelnemende bedrijven meer over de nieuwe wet en hoe deze in de praktijk – nu of in de toekomst – kan worden gebracht.

Speelwijze

Turnaround Advocaten en Joanknecht werken een praktijkcasus uit, passend bij de deelnemende bedrijven. Op basis van deze casus wordt samen met het deelnemende bedrijf een akkoord opgesteld volgens de regels van de WHOA, wat virtueel aan een groep schuldeisers wordt aangeboden. Dat kunnen bancaire financiers en/of bevoorrechte schuldeisers zijn zoals de fiscus, maar ook gewone schuldeisers zoals handelsleveranciers.

Slotbijeenkomst

Het aangeboden akkoord wordt besproken in een fysieke of online bijeenkomst van een tot anderhalf uur. Dit gaat in de vorm van een rollenspel. Naast de organisatie (CEO/CFO en controller) die het akkoord fictief aanbiedt, zijn namelijk nog externe partijen nodig die het akkoord moeten beoordelen. Elke partij bekijkt het akkoord vanuit zijn/haar eigen belang en invalshoek. Collega’s van Joanknecht en Turnaround Advocaten nemen deze extra taken op zich. Te denken valt aan:

  1. De business valuator voor de bepaling van de liquidatiewaarde en going concern waarde van het bedrijf vóór en ná de acceptatie van het akkoord.
  2. De advocaat en/of recoveryadviseur van de directeur-aandeelhouder voor een herstructureringsplan.
  3. De advocaat van de bank en andere betrokken schuldeisers.
  4. De rechter die het akkoord moet goedkeuren (homologeren).

 

In de bijeenkomst wordt kort de werking van de wet uitgelegd, waarna iedere rollenspeler zijn/haar visie op het aangeboden akkoord geeft, waarna de rechter het spel afsluit met een al of niet goedkeuring van het akkoord.


Wat is de WHOA?

Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. Deze wet, voluit Wet homologatie onderhands akkoord, maakt het mogelijk om proactief een akkoord te sluiten met (een bepaalde groep) schuldeisers zónder intensieve rechterlijke bemoeienis. Ook staat de WHOA het toe om bepaalde bezwarende contracten te wijzigen. Hierdoor kan een financiële herstructurering worden gerealiseerd en een faillissement voorkomen: bijvoorbeeld bij een verlieslijdende groepsmaatschappij.

 


Aanmelden?

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden voor de WHOA Game? Neem dan contact op met onze WHOA-experts.

Geschreven door drs. Frank Driessen RA, bedrijfseconomisch recovery adviseur en forensic accountant.
Frank is telefonisch bereikbaar op +31 (0)40 240 9438 en per e-mail via fdriessen@joanknecht.nl.