WHOA: zorg dat u niet te laat bent

WHOA: zorg dat u niet te laat bent

22 juni 2022

WHOA te laat

Op grond van de inmiddels verschenen rechtspraak wordt duidelijk dat de rechter kritisch kijkt naar de stand van de onderneming als een afkoelingsperiode wordt verzocht in het kader van een WHOA-traject. Wacht u te lang dan geeft de rechter u geen kans voor een WHOA-traject. Een faillissement is dan onvermijdelijk.

Afkoelingsperiode

De WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) voorziet in de mogelijkheid om een afkoelingsperiode af te kondigen op grond van art. 376 Fw. Hiermee kunt u als ondernemer voorkomen dat derden zich verhalen op goederen die in gebruik zijn of goederen opeisen op grond van (bijvoorbeeld) een eigendomsvoorbehoud. Ook kunnen met een afkoelingsperiode beslagen opgeheven worden en zal een behandeling van een verzoek tot faillietverklaring worden opgeschort. Het biedt u als ondernemer in financiële moeilijkheden dus de gelegenheid om in ‘rust’ een akkoord voor te bereiden aan uw schuldeisers om daarmee uw onderneming te herstructureren. De maximale termijn van een dergelijke periode is 8 maanden en ook niet langer, zo blijkt uit de rechtspraak.

Vereisten afkoelingsperiode

Het wetsartikel over de afkoelingsperiode (art. 376 lid 4 Fw) kent een aantal vereisten voor toewijzing van het verzoek, namelijk:

  • De afkoelingsperiode is noodzakelijk voor het kunnen voortzetten van de onderneming tijdens de voorbereiding van en onderhandelingen over een akkoord;
  • Gedurende de afkoelingsperiode kan de onderneming blijven voldoen aan haar verplichtingen;
  • De belangen van de gezamenlijke schuldeisers zijn gediend met een afkoelingsperiode;
  • De belangen van schuldeisers die een faillissementsverzoek hebben ingediend, worden niet wezenlijk geschaad.

 

Vooral het kunnen voldoen aan de verplichtingen gedurende de afkoelingsperiode is van cruciaal belang. Duidelijk moet zijn op welke wijze middelen voorhanden zijn om deze verplichtingen te kunnen voldoen en/of op welke wijze inkomsten worden gerealiseerd gedurende de voortzetting. Zijn deze middelen niet voorhanden en/of zijn de nog te genereren inkomsten onvoldoende, bent u feitelijk te laat.

Tijdigheid

Het aanbieden van een WHOA-akkoord staat open voor een schuldenaar die verkeert in een toestand waarin redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan. In het geval waarin een aan te bieden akkoord gericht is op voortzetting van de onderneming, gaat het hier om een toestand waar de schuldenaar nog niet is opgehouden te betalen. Tegelijkertijd voorziet de schuldenaar dat er geen realistisch perspectief bestaat om een toekomstige insolventie af te vinden, áls zijn schulden niet worden geherstructureerd.

Met andere woorden; wanneer het kantelpunt is bereikt en u ook niet meer aan uw lopende verplichtingen kunt voldoen, bent u simpelweg te laat. Dit lijkt een open deur, maar uit de inmiddels verschenen rechtspraak blijkt dat menig ondernemer op dit punt nat gaat en een verzoek voor een afkoelingsperiode wordt afgewezen. Daarmee wordt een WHOA-akkoord ook vrijwel onmogelijk.

Kortom, wees op tijd

Ook hier geldt dus, ben liever te vroeg dan te laat. Ben op tijd, dan kunt u nog de verschillende mogelijkheden onderzoeken om een goede keuze te maken aan welke oplossing u uitvoering gaat geven. Win dan ook tijdig advies in. Dit kunt u het beste doen bij een team van experts bestaande uit een accountant en een advocaat.

Joanknecht en Turnaround Advocaten hebben op dit gebied hun krachten gebundeld. Als experts werken wij al jaren in projecten samen om voor ondernemers tot het beste resultaat te komen. Expertise op het gebied van accountancy, herstructurering, waardering en juridisch advies komen in ons team samen. Schroom dus niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag meteen aan een oplossing! Bel +31 40 844 70 00 of vul het contactformulier op de website in.

Geschreven door mr. drs. Floris Dix, advocaat, curator en dealmaker.
Floris is telefonisch bereikbaar op +31 85 2010014 en per e-mail via fdix@turnaroundadvocaten.nl.