Blogs

Bij veel faillissementen is sprake van strafbare en onrechtmatige benadeling van schuldeisers. Is de WHOA bestendig tegen misbruik?...

Met de WHOA zouden faillissementen, waar mogelijk, voorkomen kunnen worden. Hoe werkt dit precies? Lees hier over de WHOA in vogelvlucht....

Ieder bedrijf heeft ze wel, dwangcrediteuren. Op basis van de wet genieten zij niet meer rechten ten opzichte van andere crediteuren. Echter, door de mate waarin de onderneming afhankelijk is van deze crediteur, stijgt zijn of haar positie binnen de crediteurenrangorde automatisch. Bestuurders zullen dwangcrediteuren...

Op grond van het zogenaamde ‘paritas creditorum’-criterium (art. 3:277 BW) zijn alle schuldeisers gelijk, behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang. De ‘Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)’ gaat ervan uit dat schuldeisers die gelijk zijn in dezelfde klassen worden ingedeeld. Ieder van deze...

De voorgestelde Wet homologatie onderhands akkoord biedt een wettelijk kader voor het bereiken van een dwangakkoord met schuldeisers. In het ene geval zal dat leiden tot een vrijwillig akkoord met alle crediteuren, in het andere geval zal de “wettelijke dwang” tegenstribbelende crediteuren verplichten om mee...

Op 26 mei jl. nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)’ aan. Dit naar aanleiding van de oproep om het wetsvoorstel met spoed te behandelen met als doel om het dit jaar nog in werking te laten treden. Met de WHOA...

Binnenkort kunnen bedrijven in zwaar weer een deskundige inroepen die deze bedrijven helpt een doorstart te maken. Door de aankomende invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan een door hem gemaakt kansrijk plan niet meer door een enkele weigerachtige financier of aandeelhouder worden...