Rechtbank Noord-Holland – bepaling datum homologatievonnis (16 april 2021)

Rechtbank Noord-Holland – bepaling datum homologatievonnis (16 april 2021)

16 april 2021

Amero Compressoren B.V. heeft een openbare akkoordprocedure gestart en heeft als eerste verzoek een verzoekschrift tot homologatie van het akkoord ingediend.

De rechtbank stelt allereerst vast dat op grond van art. 369 lid  7 Fw de rechtbank Noord-Holland bevoegd is kennis te nemen van het verzoek. Omdat de openbare akkoordprocedure ten tijde van deze uitspraak nog niet is opgenomen in de Europese Insolventieverordening, heeft de rechtbank rechtsmacht op grond van art. 3 Rv.

De rechtbank stelt vast dat de datum van de homologatiezitting 22 april 2021 zal zijn en dat verzoekster onverwijld alle stemgerechtigde crediteuren en aandeelhouders hierover moet informeren en van deze datum in de Staatscourant onverwijld melding moet maken.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:3201