Wat is WHOA?

Wat is WHOA?

WHOA staat voor Wet homologatie onderhands akkoord. Deze wet is op 1 januari 2021 in werking getreden. Dat betekent dat voor ondernemers in zwaar weer een extra instrument beschikbaar is om een faillissement te voorkomen. De WHOA maakt het mogelijk om de schulden te herstructureren door met schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord te sluiten. Bovendien stelt de WHOA u als ondernemer in de gelegenheid om de schuldeisers die niet willen meewerken aan een onderhands akkoord, te dwingen om dat wel te doen. U hoeft dus niet failliet te gaan.

Het werkt als volgt: u neemt als bestuurder van uw bedrijf zelf het initiatief om tot een akkoord te komen met schuldeisers en zelfs met eventuele andere aandeelhouders. U speelt dus een actieve rol bij de totstandkoming van het plan om uw onderneming weer toekomstbestendig te maken. Dit doet u door een voorstel te maken voor een financiële herstructurering van uw bedrijf. Bij dit voorstel worden de schuldeisers en daaronder ook eventuele aandeelhouders in klassen ingedeeld. Als één klasse schuldeisers akkoord is dan kan het plan worden ingediend bij de rechtbank. Omdat u voorstelt dat schuldeisers een deel van hun vordering kwijtschelden, wordt uw schuldenlast kleiner en wordt u in staat gesteld om de restantschulden af te lossen. Voor zowel u als ondernemer als de schuldeisers kan dit een beter alternatief zijn dan een faillissement van uw onderneming. Wanneer de rechter uw voorstel redelijk vindt, kan hij tegenstribbelende crediteuren overrulen.