Wanneer is het interessant om een beroep te doen op de WHOA?

Wanneer is het interessant om een beroep te doen op de WHOA?

De WHOA kan voor u als ondernemer interessant zijn als uw bedrijf in de kern rendabel is of met een paar maatregelen weer rendabel kan worden en er sprake is van liquiditeitsproblemen vanwege te veel schulden die uw onderneming nú moet betalen. Met de WHOA kunt u tijd krijgen om maatregelen te nemen waardoor de onderneming en schuldeisers beter af kunnen zijn dan in een faillissement. Met de WHOA kunt u ook langdurige contracten, zoals een huurovereenkomst, eerder beëindigen als u door deze contracten in de problemen komt.