Financiering van WHOA-advieskosten via de TOA

Financiering van WHOA-advieskosten via de TOA

3 augustus 2021

Mkb-ondernemingen die financieel willen herstructureren, ofwel verlaging van de schuldenlast willen realiseren, kunnen dit doen via de WHOA. Een dergelijk traject brengt kosten met zich mee. Hoe kan een ondernemer deze betalen? Financiering van WHOA-advieskosten is mogelijk via de TOA. Inmiddels is het mogelijk het TOA krediet aan te vragen (zie ook ons eerdere bericht over steunmaatregelen).

Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA) en is bedoelt voor bedrijven met in de kern winstgevende bedrijfsactiviteiten, die goede en bindende afspraken hebben gemaakt met hun schuldeisers.

Waar is het TOA krediet voor bedoelt?

Het krediet is er dus voor bedrijven die al succesvol een WHOA traject doorlopen hebben (de schuldverlichting al gerealiseerd hebben) en daarna geld nodig hebben voor de uitvoering van het herstelplan (zoals opgenomen in het WHOA-akkoord). Het TOA krediet is niet bedoelt voor het financieren van crediteurenakkoorden of herfinanciering van bestaande financiers.

Soorten financiering via de TOA

Via de TOA kunnen twee soorten financiering verkregen worden: werkkapitaal financiering en achtergestelde financiering. Hieronder hebben we de voorwaarden uiteengezet.

TOA krediet werkkapitaal financiering

  • maximaal € 100.000, kan gecombineerd worden met TOA krediet achtergesteld
  • voor financiering van werkkapitaal, vaste activa en vergoeding voor gemaakte (juridische/gerechtelijke/begeleiding) kosten tijdens het WHOA traject
  • looptijd maximaal 6 jaar
  • maximaal eerste 12 maanden aflossingsvrij
  • rente 2,5% gedurende de looptijd van de lening
  • hoofdelijke aansprakelijkheid, bij BV middels persoonlijke borgstelling

 

TOA krediet achtergestelde financiering

  • maximaal 30% (maximaal € 30.000) van de totale leensom
  • achtergestelde lening ten opzichte van andere financiers
  • rente 5,25% gedurende de looptijd van de lening
  • verder gelijk aan de werkkapitaal financiering

Een TOA krediet kan aangevraagd worden bij Qredits: https://qredits.nl/toa-krediet/


Meer weten?

Wilt u meer weten over de financiering van WHOA-advieskosten via de TOA? Neem dan contact op met onze WHOA-experts.

Geschreven door drs. Frank Driessen RA, bedrijfseconomisch recovery adviseur en forensic accountant.
Frank is telefonisch bereikbaar op +31 (0)40 240 9438 en per e-mail via fdriessen@joanknecht.nl.