De WHOA komt eraan, maar nu ook een ‘time-out!’

De WHOA komt eraan, maar nu ook een ‘time-out!’

28 oktober 2020

Het is zover. Begin november wordt de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) gepubliceerd in het Staatsblad met invoeringsdatum 1 januari 2021. De WHOA maakt het mogelijk om bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren maar in de kern gezond zijn, buiten faillissement te herstructureren. Dat kan door het aanbieden van een akkoord aan de schuldeiser, of een groep hiervan, van een onderneming. Ook is het mogelijk, indien het voortbestaan van een onderneming niet realistisch is, om buiten faillissement de bedrijfsactiviteiten gestructureerd te beëindigen. De ondernemer heeft dit dan zelf in de hand en er is dan geen bemoeienis van een curator. Lees hier meer over de WHOA.

Time-out-arrangement maakt voorbereiding op WHOA mogelijk
Gelet op het feit dat de tweede coronagolf op dit moment veel ondernemers overspoelt, zou de WHOA voor hen misschien wel net te laat kunnen komen. Dat zou jammer zijn, nu het niet uitgesloten is dat in de kern gezonde bedrijven enkel gehinderd worden door een hevige en atypisch, maar (hopelijk) tijdelijk voorval. Om deze bedrijven net die extra lucht te geven om ook voor hen een structurering onder de WHOA mogelijk te maken, komt de overheid nu met een ‘Time-out-arrangement’ (TOA).

Zo werkt het time-out-arrangement
De Rijksoverheid omschrijft op haar website het time-out-arrangement als volgt. Het TOA stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing van belang bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis. Zo wil het kabinet faillissementen voorkomen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de WHOA kunnen ondernemers alvast starten met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld door zo snel mogelijk in overleg te treden met hun schuldeisers, het akkoord alvast uit te werken en voor te leggen aan schuldeisers (en aandeelhouders). Indien ondernemers hierbij de voorschriften van de WHOA over de inhoud van het akkoord, de stemming en het verslag over de stemming in acht nemen, kan dit direct na 1 januari 2021 voor bevestiging aan de rechter worden voorgelegd.

Als onderdeel van het TOA is de Kamer van Koophandel met het programma ‘Zwaar weer’ gestart dat bestaat uit doorverwijzing, advies en een routewijzer voor ondernemers in zwaar weer. Deze informatie wordt begin november uitgebreid met informatie over welke stappen ondernemers zelf al kunnen gaan zetten en hoe ze daarbij kunnen worden ondersteund. Vanaf januari zal de dienstverlening van de Kamer van Koophandel en het Ondernemersklankbord worden uitgebreid met extra WHOA-ondersteuning. Het gaat dan om advies, doorverwijzing, coaching.

De voorbereidingen kunnen beginnen
Met andere woorden, we kunnen nu al aan de slag met de voorbereidingen van een akkoord met schuldeisers. Als u kiest voor een WHOA-traject is de expertise van een accountant en advocaat onmisbaar. Het is dan geruststellend om te weten dat onze experts al jaren in projecten samenwerken om voor ondernemers tot het beste resultaat te komen. Expertise op het gebied van accountancy, herstructurering, waardering en juridisch advies komen in ons team samen. Schroom dus niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag meteen aan een oplossing! Bel +31 40 844 70 00 of vul het contactformulier in.

Geschreven door mr. drs. Floris Dix, advocaat, curator en dealmaker.
Floris is telefonisch bereikbaar op +31 85 2010014 en per e-mail via fdix@turnaroundadvocaten.nl