Hoe ziet een WHOA-traject er stapsgewijs uit?

Hoe ziet een WHOA-traject er stapsgewijs uit?

  1. Inventariseer uw schuldeisers;
  2. Bepaal de waarde van de onderneming in geval van faillissement;
  3. Breng in kaart wie wat krijgt bij een faillissement;
  4. Bepaal de reorganisatiewaarde van de onderneming na akkoord en hoe u deze gaat verdelen onder de schuldeisers;
  5. Breng in kaart welk deel van de vordering schuldeisers voldaan krijgen en welk deel zij moeten kwijtschelden;
  6. Informeer schuldeisers. Leg een voorstel voor per klasse en volg de procedure voor stemming;
  7. Na de stemming door schuldeisers, deponeer het verslag van de stemming en verzoek rechtbank om het akkoord te homologeren;
  8. Homologatiezitting rechtbank.