Hoeveel schuldeisers moeten akkoord gaan met het WHOA-voorstel?

Hoeveel schuldeisers moeten akkoord gaan met het WHOA-voorstel?

In sommige situaties hoeven dat er helemaal niet zoveel te zijn, maar als vuistregel kunt u hanteren “2/3e deel van de schuldeisers”.

Iets nauwkeuriger. U kunt alle schuldeisers betrekken in een akkoord, behalve werknemers. Verder moet u schuldeisers in klassen verdelen. Iedere vergelijkbare schuldeiser komt in dezelfde klasse (bijv. bank, leveranciers gewoon, leveranciers met een eigendomsvoorbehoud). Schuldeisers die niet geraakt worden in het akkoord hoeven niet ingedeeld te worden. Vervolgens krijgt elke klasse een eigen voorstel. Binnen deze klasse dienen de uitgebrachte stemmen van de schuldeisers die akkoord zijn gegaan samen minimaal 2/3e van het totaal aan vorderingen te vertegenwoordigen binnen de betreffende klasse. Elke klasse heeft dus een eigen stemming. Mocht een klasse niet ingestemd hebben maar andere klassen wel dan kan deze tegenstemmende klasse toch gebonden zijn aan het voorstel en moeten zij dus ook hun schulden prijsgeven. Soms is het namelijk voldoende dat maar één klasse instemt met het voorstel, waarna de schuldeisers uit alle andere klassen meegetrokken kunnen worden.