Rechtbank Rotterdam – Homologatie akkoord (21 april 2021)

Rechtbank Rotterdam – Homologatie akkoord (21 april 2021)

21 april 2021

Door verzoekster is verzocht om het aangeboden akkoord te homologeren. Zij drijft een onderneming in de glastuinbouw. Door grote investeringen en een verliesgevende periode van enkele jaren heeft de onderneming een forse schuld opgebouwd bij de bank en haar handelscrediteuren.

Hierdoor is verzoekster in een toestand terecht gekomen waarin het aannemelijk is dat zij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar schulden. Via dit akkoord wil verzoekster een faillissement voorkomen en de onderneming op een financieel gezonde manier voortzetten.

Er is sprake van twee klassen: de bank en de handelscrediteuren. Beide partijen hebben ingestemd met het akkoord en is sprake dat in beide klassen de voorstemmers meer dan twee derden vertegenwoordigen van het totale bedrag aan vorderingen.

Van ambtshalve afwijzingsgronden is geen sprake, de Rabobank als financier garandeert de nakoming van het akkoord en de financiering komt uiteindelijk ten laste van de aandeelhouders en daardoor worden de gezamenlijke schuldeisers niet benadeeld. Het akkoord wordt dan ook door de rechtbank gehomologeerd.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:3538