Homologatie van een akkoord (8 oktober 2021)

Homologatie van een akkoord (8 oktober 2021)

8 oktober 2021

In deze zaak wordt aan schuldeisers een liquidatieakkoord aangeboden. Het akkoord wordt vormgeven door verkoop van de octrooi- en merkrechten. Met de aanbetaling van de koopsom wordt een eerste betaling gedaan aan de schuldeisers in klassen A, B en C.

Op grond van een nieuwe langlopende licentieovereenkomst zullen elk jaar aanvullende betalingen plaatsvinden aan de schuldeisers in klasse B en C. Er vindt jaarlijks een controle plaats door een accountant, dit als waarborg voor de schuldeisers.

Stemming schuldeisers

In eerste instantie is de stemming:

Klasse A 100%, klasse B 100% en klasse C 81,5%.

Met de tegenstemmende schuldeisers, waarvan de vordering werd betwist door schuldenaar, is vervolgens een vaststellingovereenkomst gesloten. Hierna was het draagvlak van de stemmende schuldeisers voor het akkoord ook in klasse C feitelijk 100%.

De rechtbank homologeert het akkoord.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:11006&showbutton=true&keyword=WHOA

MEER INFORMATIE

Heeft u vragen over deze uitspraak of over uw eigen situatie? Neem dan contact op met WHOA-expert Floris Dix op +31 85 2010014 en per e-mail via fdix@turnaroundadvocaten.nl.