Rechtbank Den Haag – Aanwijzing Herstructureringsdeskundige (1 april 2021)

Rechtbank Den Haag – Aanwijzing Herstructureringsdeskundige (1 april 2021)

1 april 2021

Verzoekster drijft een bouwonderneming die door diverse schadeclaims in een staat is komen te verkeren dat het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij zonder financiële herstructurering met het betalen van haar schulden niet zal kunnen voortgaan. Volgens verzoekster is de orderportefeuille voldoende gevuld om in de kern levensvatbaar te zijn.

De rechtbank stelt eerst vast dat de rechtbank relatief bevoegd is en dat verzoekster kiest voor een besloten akkoordprocedure.

Omdat verzoekster zelf een verzoek heeft gedaan om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen, is voldaan aan de voorwaarde dat de gezamenlijke schuldeisers gediend moeten zijn met de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. Daarnaast verkeert verzoekster in de situatie dat zij nog in staat is om aan haar lopende verplichtingen te voldoen, maar dat dit beeld voor de toekomst anders is.

Verzoekster moet op grond van het procesreglement twee of drie namen van mogelijke herstructureringsdeskundigen aanleveren die onpartijdig en deskundig zijn. De rechtbank wijst van die voorgedragen personen één iemand aan als herstructureringsdeskundige.

De rechtbank benoemt mr. D.J.J. Vrijbergen tot herstructureringsdeskundige op basis van het ingediende curriculum vitae en de offerte, volgens de rechtbank is mr. Vrijbergen onafhankelijk en deskundig om als herstructureringsdeskundige in deze zaak op te treden.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:3228