Rechtbank Midden-Nederland – Homologatie Akkoord (29 september 2021)

Rechtbank Midden-Nederland – Homologatie Akkoord (29 september 2021)

29 september 2021

Verzoekster verzoekt de rechtbank tot homologatie van het aangeboden akkoord. De activiteiten van verzoekster richten zich op de toekomstige ontwikkeling van een biobrandstoffabriek. De oprichting vond plaats in 2008 en sindsdien heeft verzoekster alleen maar kosten gemaakt om de fabriek te kunnen realiseren, zoals het aanvragen van vergunningen.

Verzoekster probeert al geruime tijd een akkoord te maken omdat er geld nodig is om de verlopen vergunningen opnieuw aan te vragen. Anderzijds stellen de financiers als voorwaarde voor het verlenen van financiering dat de vergunningen aanwezig moeten zijn. Verzoekster verkeert dus in een impasse.

Klassen

Vier klassen zijn gecreëerd. Klasse 1 betreft de MKB-schuldeisers die 28,9% van hun vordering krijgen uitgekeerd. Klasse 2 betreft de overige concurrente schuldeisers die klasse B aandelen krijgen in de vennootschap. Klasse 3 betreft de achtergestelde schuldeiser en klasse 4 betreft de huidige aandeelhouders. Het akkoord wordt gefinancierd door twee geldschieters die klasse A aandelen krijgen die 75% van de winstrechten bevatten en 100% van de stemrechten, klasse B krijgt 25% van de winst maar heeft geen stemrecht.

De reorganisatiewaarde betreft ruim 8.6 miljoen euro. De vereffeningswaarde betreft € 40.000. De reorganisatiewaarde is dus beduidend beter dan de liquidatiewaarde.

Observator aangewezen

Alleen klasse 3 heeft niet ingestemd met het akkoord, de overige klassen wel. De rechtbank heeft dan ook ambtshalve een observator aangesteld om het akkoord te toetsen. De zienswijze van de observator is dat sprake is van een gedegen en helder akkoord met een juiste informatieverschaffing aan de crediteuren. De provincie Overijssel is als enige in een aparte achtergestelde klasse ingedeeld die ook tegen heeft gestemd. De observator is van mening dat de provincie inderdaad in een aparte klasse hoort omdat in de leningsovereenkomst meermaals “achtergesteld karakter” is benoemd.

De rechtbank bespreekt uitgebreid of de provincie in een aparte klasse toebedeeld dient te worden. Wanneer deze namelijk aan klasse 2 toegevoegd zou worden geen sprake zou zijn van een twee derde meerderheid van voorstemmers in klasse 2. De rechtbank oordeelt op basis van de tekst in de leningsovereenkomst dat sprake is van een achtergestelde lening en dat de provincie op de juiste wijze in een aparte klasse is ingedeeld.

Omdat er geen sprake is van verdere (ambtshalve) afwijzingsgronden, homologeert de rechtbank het akkoord.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:4701 

MEER INFORMATIE

Heeft u vragen over deze uitspraak of over uw eigen situatie? Neem dan contact op met onze WHOA-experts.