Rechtbank Oost-Brabant – Afwijzing verzoek afkoelingsperiode (20 april 2021)

Rechtbank Oost-Brabant – Afwijzing verzoek afkoelingsperiode (20 april 2021)

20 april 2021

Verzoekster is een onderneming die bemiddelt bij de totstandkoming van onder meer gas- en elektracontracten tussen eindgebruikers en aanbieders van gas en elektra. Door de coronacrisis is het niet mogelijk voor verzoekster om te bemiddelen en hebben de gas- en elektraleveranciers de relatie met verzoekster beëindigd en betalingsverplichtingen opgeschort.

Volgens verzoekster is het mogelijk via een afkoelingsperiode een akkoord voor te bereiden en op deze wijze meer waarde te kunnen creëren voor de gezamenlijke schuldeisers ten opzichte van een faillissement. De aanvragers van het faillissement zijn werknemers en zij bepleiten dat de WHOA niet van toepassing is op werknemersaanspraken en dat mede daarom een WHOA niet zal slagen.

De rechtbank kan het verzoek in behandeling nemen op grond van art. 3 Rv en verzoekster heeft gekozen voor een besloten akkoordprocedure.

De rechtbank oordeelt dat verzoekster het onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat verzoekster in staat is om aan de lopende verplichtingen ad € 15.000 per maand te voldoen. Verzoekster heeft daarnaast niet toegelicht hoe verzoekster die bedragen zou kunnen voldoen uit onderhanden werk en nieuwe klanten, nu verzoekster stelt dat door de coronacrisis dat momenteel nauwelijks mogelijk is. Daarnaast is het salaris van de medewerkers over de maanden januari – maart niet voldaan en heeft zij geen liquiditeitsprognose overlegt.

Op grond van het voorgaande oordeelt de rechtbank dat het niet in het belang van de gezamenlijke schuldeisers is om een afkoelingsperiode af te kondigen, omdat de schuldenlast alleen maar zal toenemen. Daarnaast hebben de werknemers door het niet betalen van het loon in januari – maart baat bij het niet uitstellen van het faillissement van de vennootschap, omdat het UWV de loonverplichting tot 13 weken voor datum faillissement overneemt.

De rechtbank komt tot het oordeel dat het verzoek dient te worden afgewezen.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2021:4316

MEER INFORMATIE

Heeft u vragen over deze uitspraak of over uw eigen situatie? Neem dan contact op met onze WHOA-experts.