Rechtspraak – Rechtbank Overijssel – Afwijzing afkoelingsperiode (16 juli 2021)

Rechtspraak – Rechtbank Overijssel – Afwijzing afkoelingsperiode (16 juli 2021)

16 juli 2021

Verzoekster heeft om een afkoelingsperiode verzocht om tot een akkoord te komen. Dit wordt door de rechtbank afgewezen omdat niet duidelijk is of verzoekster tot een akkoord kan komen binnen die tijd omdat ze nog niet heeft nagedacht welke akkoordprocedure ze gaat volgen.

Verzoekster is een besloten akkoordprocedure gestart. Ze is eigenaar van twee onroerende zaken die zij wilt verhuren maar die nog grotendeels niet verhuurd zijn. Handelscrediteuren hebben voor een totaal van ruim € 577.000 te vorderen, onderneming [A] heeft als geldschieter ruim € 3,5 miljoen te vorderen en heeft openbare verkoop van de registergoederen aangezegd.

Verzoekster heeft nog meerdere opties over de te vervolgen routes en heeft nog geen duidelijkheid gegeven of zij een liquidatieakkoord of een herstructureringsakkoord wilt aanbieden, een en ander hangt af van het vinden van een externe financier.

De rechtbank overweegt daarover het volgende. Verzoekster heeft niet summierlijk duidelijk gemaakt en het is dus niet mogelijk dit summierlijk vast te stellen door de rechtbank dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers gediend zijn met het afkondigen van een afkoelingsperiode. De rechtbank overweegt verder dat verzoekster geen serieuze stappen heeft gemaakt om tot het aanbieden van een akkoord te komen en ze houdt meerdere mogelijkheden open over de te vervolgen procedure. Beide procedures hebben echter een totaal ander “karakter” en een andere insteek. De rechtbank oordeelt dat mede daardoor niet vastgesteld kan worden dat een afkoelingsperiode in het belang is van de gezamenlijke schuldeisers.

De rechtbank wijst het verzoek aldus af.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2021:2907