Rechtspraak – aanwijzing herstructureringsdeskundige (26 januari 2021)

Rechtspraak – aanwijzing herstructureringsdeskundige (26 januari 2021)

26 januari 2021

De rechtbank Midden-Nederland kondigt een afkoelingsperiode af van vier maanden als bedoeld in art. 376 Fw op verzoek van een herstructureringsdeskundige.

De herstructureringsdeskundige wil voorkomen dat individuele schuldeisers verhaal nemen op o.a. het bij een gelieerde partij geparkeerde banksaldo op basis van een binnenkort te verkrijgen executoriale titel.

De rechtbank toetst aan de vereisten van art. 376 lid 4 Fw en stelt vast dat een afkoelingsperiode noodzakelijk is voor het kunnen blijven voortzetten van de onderneming tijdens de voorbereiding van en onderhandelingen over een akkoord. Onder voortzetting van de onderneming wordt ook verstaan een voortzetting in het kader van een gecontroleerde afwikkeling van de onderneming. Ook stelt de rechtbank vast dat redelijkerwijs valt aan te nemen dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers met een afkoelingsperiode zijn gediend en derden met bevoegdheid tot verhaal op of opeising van goederen niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad.

De rechtbank overweegt dat sprake is van een akkoord gericht op de gecontroleerde afwikkeling van de onderneming teneinde een hogere opbrengst ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers te kunnen realiseren en dat niet is gebleken dat schuldeisers in hun belangen door de afkoelingsperiode worden geschaad.

De afkoelingsperiode wordt afgekondigd voor de maximale periode van vier maanden in verband met de te voeren onderhandelingen en de voorbereiding van de verkoopactiviteiten.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:1901