Rechtspraak – afkoelingsperiode en opheffen beslag (15 januari 2021)

Rechtspraak – afkoelingsperiode en opheffen beslag (15 januari 2021)

15 januari 2021

De rechtbank Den Haag kondigt op verzoek van een mkb-ondernemer een afkoelingsperiode af en heeft de gelegde beslagen op grond van art. 376 Fw op.

De ondernemer heeft een verklaring gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank waarin hij heeft aangegeven te starten met de voorbereiding van een akkoord (ex art. 370 lid 3 Fw). Het betreft hier een zgn. besloten akkoordprocedure (ex. art. 369 lid 6 Fw). Met behulp van een externe financiering voor een bedrag van € 50.000,- hoopt hij een akkoord aan te kunnen bieden waarbij de preferent schuldeiser (fiscus) circa 45% betaald krijgt en de concurrente schuldeisers 22,5%. Hiervoor moeten de bedrijfsactiviteiten wel voortgezet kunnen worden en de beslagen opgeheven. Uit taxatie blijkt dat de activa van de ondernemer op € 13.585,- liquidatie waarde wordt gewaardeerd en € 13.715,- onderhandse verkoopwaarde. Ingeval van faillissement zullen naar verwachting de schuldeisers niets ontvangen. Nu de beslagleggers niet wezenlijk worden geschaad in hun belangen bij opheffing van het beslag en een afkoelingsperiode noodzakelijk is ten behoeve van de voorbereiding van een akkoord, worden beide verzoeken toegewezen. Na circa 4 a 5 weken moet de ondernemer verslag doen aan de rechtbank met betrekking tot de voortgang van de akkoordprocedure.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:198&showbutton=true