Afwijzing verzoek aanwijzing herstructureringsdeskundige bij een liquidatieakkoord (5 augustus 2021)

Afwijzing verzoek aanwijzing herstructureringsdeskundige bij een liquidatieakkoord (5 augustus 2021)

5 augustus 2021

De rechtbank Rotterdam wijst het verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige af bij een liquidatieakkoord.

Onderneming mét bedrijfsactiviteiten

De rechtbank overweegt eerst dat het bij een liquidatieakkoord moet gaan om een onderneming waarbij nog sprake is van bedrijfsactiviteiten, die niet langer rendabel zijn. Door toepassing van de WHOA zou kunnen worden bereikt dat deze bedrijfsactiviteiten gecontroleerd worden afgewikkeld, hetgeen voor de schuldeisers een beter resultaat moet opleveren dan afwikkeling door middel van een faillissement. Als er geen bedrijfsactiviteiten zijn, valt er niets gecontroleerd af te wikkelen en mist de WHOA toepassing.

Niet voldaan aan vereisten homologatie

In deze casus is al geruime tijd geen sprake meer van bedrijfsactiviteiten. Ook een liquiditeitsbegroting ontbreekt omdat van lopende verplichtingen geen sprake meer is. De bestuurder heeft verklaard dat het aan te bieden akkoord is bedoeld om het faillissement van de schuldenaar en de daaruit voortvloeiende gevolgen, zoals reputatieschade, te voorkomen. De rechtbank oordeelt dat daarmee niet is voldaan aan de vereisten om in aanmerking te komen voor de homologatie van een onderhands akkoord in de zin van artikel 370 Fw.

Verzet externe schuldeiser tegen benoeming herstructureringsdeskundige

De rechtbank voegt hier aan toe dat niet voldoende aannemelijk is dat een sanering van de schulden van de schuldenaar via een WHOA-procedure voor de schuldeisers een beter resultaat zal opleveren. De schuldenaar beoogt enkel de uit een faillissement voortvloeiende (reputatie-)schade te voorkomen. De enige externe schuldeiser heeft zich verzet tegen benoeming van een herstructureringsdeskundige en de daaruit voortvloeiende afkoelingsperiode. Gedurende een faillissement van de schuldenaar zal onderzoek moeten worden gedaan naar de afwikkeling van haar schulden vanaf 2010. Een rechtmatigheidsonderzoek vanuit een faillissement heeft in dit geval een belangrijke meerwaarde die niet kan worden gerealiseerd door een WHOA-traject.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:7773

Meer informatie

Heeft u vragen over deze uitspraak of over uw eigen situatie? Neem dan contact op met WHOA-expert Jaap van der Meer op +31 85 2010012 en per e-mail via jaap@turnaroundadvocaten.nl