Rechtspraak – afwijzing vordering als gevolg van homologatie akkoord ( 10 maart 2021)

Rechtspraak – afwijzing vordering als gevolg van homologatie akkoord ( 10 maart 2021)

10 maart 2021

De rechtbank Noord-Holland wijst een vordering van een crediteur af vanwege de homologatie van het akkoord van Jurlights B.V.

Frontline is het niet eens met de homologatie van het akkoord en verzoekt de rechtbank om erkenning van haar vordering voor een totaalbedrag van € 8.146,62. Jurlights verweert zich door te stellen dat de vordering van deze crediteur is meegenomen in de homologatie van het akkoord op grond van artikel 384 Fw en dat het verzoek moet worden afgewezen.

De rechtbank oordeelt dat Jurlights een akkoord heft aangeboden aan haar schuldeisers op 29 december 2020 als bedoeld in artikel 370 lid 1 Fw. De concurrente schuldeisers hebben bij dit akkoord het aanbod gekregen dat 16% van hun vordering wordt voldaan. Bij vonnis van 19 februari 2021 is het verzoek van Jurlights toegewezen en is het akkoord gehomologeerd ex artikel 384 Fw. Op grond van artikel 386 Fw levert het vonnis van homologatie ten behoeve van stemgerechtigde schuldeisers een voor tenuitvoerlegging vatbare titel op tegen de schuldenaar, indien de schuldenaar de vordering niet betwist heeft. Frontline was stemgerechtigd en Jurlights heeft de vordering van Frontline erkend. Frontline heeft dus een vordering op Jurlights tot betaling van 16% van haar vordering tegen finale kwijting.

De rechtbank overweegt dat Frontline, door de homologatie van het akkoord, geen belang meer heeft bij toewijzing van deze vordering. Daarnaast ontbreekt een grondslag voor toewijzing van de vordering voor meer dan 16%, vanwege de finale kwijting die gegeven is over de restant van de vordering door de homologatie van het akkoord. De rechtbank wijst de vordering van Frontline af.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:1996&showbutton=true&keyword=WHOA