Rechtspraak – benoeming herstructureringsdeskundige (19 januari 2021)

Rechtspraak – benoeming herstructureringsdeskundige (19 januari 2021)

19 januari 2021

Ter griffie van de rechtbank Noord-Nederland wordt door een tweetal vennootschappen op 12 januari 2021 een startverklaring voor een WHOA gedeponeerd als bedoeld in artikel 370 lid 3 Fw. Tegelijkertijd verzoeken de vennootschappen aanwijzing door de rechtbank van een herstructureringsdeskundige.

De rechtbank onderzoekt onder meer of de vennootschappen in een toestand verkeren waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij met het betalen van de schulden niet zullen kunnen voortgaan. De zgn. insolventietoets. Nu dit voldoende aannemelijk is gemaakt beoordeelt de rechtbank een tweetal offertes die door twee mogelijk te noemen herstructureringsdeskundigen, i.c. X en Y, zijn opgesteld en overlegd door de vennootschappen aan de rechtbank. Dit doet zij in het licht van de door de vennootschappen geschetste problematiek, de verschillende (soorten) belanghebbenden die daarbij betrokken zijn en de oplossingsrichting die bedacht is door de directie en verwerkt in een WHOA Reorganisatieplan. De rechtbank kiest voor herstructureringsdeskundige Y omdat hij onder meer over de competenties beschikt die voor betreffende specifieke casus van belang lijken.

In haar beslissing stelt de rechtbank voorts dat binnen een week een plan van aanpak en begroting van de kosten door de herstructureringsdeskundige toegezonden moet worden aan de rechtbank en dat voor de betaling van diens werkzaamheden voor aanvang voldoende zekerheid gesteld moet worden door de twee vennootschappen.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:111