Rechtspraak – bepaling datum zitting van behandeling homologatie akkoord (09 februari 2021)

Rechtspraak – bepaling datum zitting van behandeling homologatie akkoord (09 februari 2021)

16 februari 2021

De rechtbank Noord-Nederland stelt een datum vast voor de zitting van behandeling homologatie van het akkoord en het eenzijdig opzeggen van een overeenkomst ex artikel 383 en 383 lid 7 Fw.

Op 11 januari 2021 hebben verzoeksters ter griffie van de rechtbank een startverklaring gedeponeerd.

Vervolgens hebben verzoeksters op 22 januari 2021 ter griffie van de rechtbank een verzoekschrift tot homologatie van het akkoord, tevens verzoek tot opzegging van een overeenkomst, ingediend.

Omdat dit verzoek het eerste verzoek in de procedure is, moet de rechtbank vaststellen dat zij bevoegd zijn om kennis te nemen van het verzoek. De rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van het verzoek als voldaan is aan één van de twee voorwaarden van artikel 369 lid 7 Fw. De rechtbank kan op grond van de Insolventieverordening bevoegd zijn, of via artikel 3 Rv. In de Insolventieverordening is de WHOA echter nog niet toegevoegd. De rechtbank kan daarom op basis van de Insolventieverordening (nog) niet bevoegd zijn om kennis te nemen van dit verzoekschrift. De rechtbank overweegt daarom dat zij op grond van artikel 3 Rv moet bepalen of zij kennis mag nemen van het verzoek. Verzoeksters zijn statutair gevestigd in Haarlem. De Nederlandse rechter is aldus bevoegd en specifiek de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. De akkoordprocedure is op verzoek van de verzoeksters openbaar.

De rechtbank bepaalt tenslotte dat de homologatie en het verzoek opzegging overeenkomst ter openbare terechtzitting behandeld zal worden op 2 februari 2021.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:708&showbutton=true&keyword=WHOA