Rechtspraak – Rechtbank Midden-Nederland – aanwijzing herstructureringsdeskundige (6 april 2021)

Rechtspraak – Rechtbank Midden-Nederland – aanwijzing herstructureringsdeskundige (6 april 2021)

6 april 2021

De rechtbank Midden-Nederland wijst een herstructureringsdeskundige aan.

Verzoeker drijft een bouwbedrijf en heeft een totale schuldenlast van € 1,34 miljoen, waaronder een schuld aan de Belastingdienst van ongeveer € 890.000.

Een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige kan worden gedaan indien sprake is van de volgende voorwaarden: a) ‘de schuldenaar in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken’; en (b) ‘niet summierlijk blijkt dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers daarbij niet gediend zijn’. Een herstructureringsdeskundige kan ook aangewezen worden bij een onderneming die op een gecontroleerde wijze wordt afgewikkeld.

Verzoeker is al begonnen met maatregelen om tot een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsvoering te komen. Vanaf eind 2019 worden al geen nieuwe opdrachten meer aangenomen, de bedrijfsactiviteiten zijn tevens gestaakt. Verzoeker is van mening dat de schuldeisers beter af zijn dan via een afwikkeling in faillissement.

Verzoeker doet zelf een verzoek om een herstructureringsdeskundige, volgens de rechtbank is daarmee voldaan aan het vereiste dat de gezamenlijke schuldeisers gediend zijn met de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige indien de schuldenaar zelf daarom verzoekt.

De herstructureringsdeskundige moet zijn taak onafhankelijk en onpartijdig uitvoeren. In dit geval moet de herstructureringsdeskundige enerzijds het actief maximaliseren door geschillen met debiteuren (doeltreffend) te beslechten en anderzijds zoveel mogelijk helderheid te krijgen over de betwiste vorderingen van de schuldeisers.

De rechtbank kiest mr. F.A.M. Nowee tot herstructureringsdeskundige, uit de drie aangeleverde offertes door de schuldenaar. De rechtbank overweegt daarover nog het volgende.

Tussen de herstructureringsdeskundige en verzoeker komt een overeenkomst tot stand, zo volgt ook uit art. 371 lid 10 Fw. Echter, is bij de benoeming van een herstructureringsdeskundige geen sprake van een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW, in verband met zijn onpartijdige en onafhankelijke rol. De herstructureringsdeskundige is niet gehouden aanwijzingen van verzoeker op te volgen en mag zich ook niet daartoe verplichten. De vastgestelde maximale kosten voor de herstructureringsdeskundige bedragen € 19.743,36 exclusief BTW.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:1113