Verlenging afkoelingsperiode 5 augustus 2021

Verlenging afkoelingsperiode (5 augustus 2021)

5 augustus 2021

In deze zaak is reeds eerder door de Rechtbank Midden-Nederland een herstructureringsdeskundige benoemd en een afkoelingsperiode afgekondigd. De herstructureringsdeskundige verzoekt om de afkoelingsperiode met een termijn van vier maanden te verlengen.

Gelet op de stellingen van de herstructureringsdeskundige, gaat de rechtbank ervan uit dat de omstandigheden die ten grondslag hebben gelegen aan de afkondiging van de afkoelingsperiode op 6 april 2021 zich nog steeds voordoen. Een afkoelingsperiode blijft noodzakelijk om te voorkomen dat door derden verhaal wordt genomen op de lopende rekening. Het banksaldo is noodzakelijk ter voldoening van de redelijke kosten in verband met de aanbieding van het akkoord en de lopende kosten in het kader van de gecontroleerde afwikkeling van de onderneming.

Er zijn signalen dat schuldeisers nog altijd voornemens zijn om na afloop van de afkoelingsperiode beslag te leggen op het banksaldo. Enkele van hen hebben inmiddels al executoriale titels verkregen. Dergelijke beslagen zullen de reeds gemaakte voortgang dan ook in gevaar brengen. Nu voldoende aannemelijk is gemaakt dat er vooruitgang is geboekt in de totstandkoming van het akkoord en onderbouwd is aangegeven welke werkzaamheden er nog verricht moeten worden ziet de rechtbank aanleiding om de afkoelingsperiode met vier maanden te verlengen.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:3995

MEER INFORMATIE

Heeft u vragen over deze uitspraak of over uw eigen situatie? Neem dan contact op met WHOA-expert Floris Dix op +31 85 2010014 en per e-mail via fdix@turnaroundadvocaten.nl