Waar kan een ondernemer terecht wanneer een WHOA-traject wordt overwogen?

 Waar kan een ondernemer terecht wanneer een WHOA-traject wordt overwogen?

U kunt terecht op onze website www.whoa-mkb.nl of direct bij Turnaround Advocaten en/of Joanknecht Forensics & Recovery. Het begint met een intakegesprek: we maken kennis met u en uw onderneming en daarna brengen we de situatie in kaart. Als we gezamenlijk tot de inschatting komen dat herstructurering via een WHOA procedure een goede optie is, dan kan dit traject vervolgens snel opgestart worden. Het stappenplan hebben we voorbereid en ligt klaar.