Wat zijn de voornaamste lessen die je kan trekken uit eerdere WHOA-trajecten?

Wat zijn de voornaamste lessen die je kan trekken uit eerdere WHOA-trajecten?

Gaat u voor een WHOA-akkoord, bereidt dit dan ook goed voor met deskundige adviseurs. De casuïstiek die we nu tegenkomen gaat vaak mis indien te snel wordt gestart met een WHOA-akkoord en er zonder goede voorbereidingen allerlei voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een afkoelingsperiode, worden gevraagd. Dan komen er ook derden bij zoals een herstructureringsdeskundige of een observator op verzoek van de rechtbank. Dit zorgt ervoor dat het gehele traject nog meer geld en tijd kost. Als u het goed regelt kunt u het hele traject met de eigen adviseurs doen en zo beter de kosten in de hand houden.

Verder is het essentieel dat u alles goed inzichtelijk moet hebben, duidelijke en volledige informatievoorziening aan uw crediteuren en er geen smetjes uit het verleden zijn. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het overhevelen van activiteiten naar een andere vennootschap, privé schulden aan uw vennootschap, recent dividend uitgekeerd, etc.