Welke financiële voorbereidingen moet je treffen voor een WHOA-traject?

Welke financiële voorbereidingen moet je treffen voor een WHOA-traject?

  • Uw administratie moet op orde zijn
  • U moet inzicht hebben in verwachte resultaten en liquiditeitsprognose
  • U moet een plan maken t.a.v. de maatregelen die u wilt treffen en deze uitwerken in nieuwe prognoses. Uit het plan moet onder meer blijken waar de financiering van de herstructurering vandaan komt, want vaak moet er in eerste instantie geld bij.