Een WHOA of toch liever een prepack?

Een WHOA of toch liever een prepack?

6 januari 2021

Op 1 januari 2021 is de ‘Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)’ in werking getreden. Het lijkt dé oplossing te zijn voor de ondernemer verkerende in financiële moeilijkheden. Pas wanneer je je in de WHOA verdiept, kan dit toch anders uitpakken. Een groot nadeel van de WHOA is namelijk dat het niet de problemen oplost die personeelsgerelateerd zijn. De WHOA kan namelijk geen wijzigingen aanbrengen in de rechten van werknemers. Indien de financiële problemen voortvloeien uit een structureel hoog ziekteverzuim of overbezetting, biedt de WHOA de ondernemer geen soelaas. Alsdan is een mogelijk faillissement onvermijdelijk. Maar als de onderneming in de kern gezond is, dan kan onderzocht worden of een doorstart uit faillissement tot de mogelijkheden behoort.

Prepack

Een zogenaamde prepack is een voorbereid faillissement door de schuldenaar samen met een beoogd curator waar op datum faillissement de (beoogd) curator direct een doorstart overeenkomt met een (kandidaat-)koper. Dit wordt ook wel aangeduid als een ‘flitsfaillissement’.

De prepack is een vorm van stille bewindvoering op grond van het wetsvoorstel WCO I. Hoewel het nog steeds geen wet is, deden ‘we’ het al wel in Nederland. Van 2014 tot circa 2017 zelfs met enige regelmaat totdat het Europese Hof van Justitie op 22 juni 2017 inzake Estro oordeelde dat bij een prepack sprake is van overgang van onderneming zodat de aanspraken van werknemers mee overgaan op de doorstarter. Hiermee leek een einde te zijn gekomen aan de prepack.

Op basis van de laatste stand van zaken lijkt er toch weer licht te gloren aan de horizon voor de prepack. Op 17 april 2020 heeft de Hoge Raad een (tussen)arrest gewezen inzake Heiploeg. In deze kwestie was sprake van een voorbereid faillissement samen met twee beoogd curatoren. Vlak nadat het faillissement was uitgesproken is er een doorstart overeengekomen tussen een koper en de twee (beoogd) curatoren. Hier oordeelde de Hoge Raad dat onder bepaalde omstandigheden een doorstart na een voorbereid faillissement geen Overgang van Onderneming met zich meebrengt. Wat is hier zo mooi aan?

Stille voorbereiding c.q. prepack-light

Zoals uit de inleiding volgt, zal de WHOA niet altijd de oplossing zijn voor een onderneming verkerende in financiële moeilijkheden. Dit kan onder meer komen doordat met name een structurering in het personeelsbestand moet plaatsvinden maar dat daarvoor geen middelen meer zijn. Ook kan het voorkomen dat simpelweg geen tijd meer is om met de schuldeisers tot een akkoord te komen dat op grond van de WHOA afgedwongen kan worden. Indien de onderneming in de kern toch gezond is, zou de spaarzame tijd nog gebruikt kunnen worden om samen met een beoogd curator het faillissement voor te bereiden. De voorbereiding draagt bij aan het voorkomen van abrupte afbreuk van de ondernemingsactiviteiten op de dag van het uitspreken van het faillissement. Zo zijn cruciale processen, belangrijke leveranciers, etc. in kaart gebracht en is er gelegenheid geweest om de communicatievoorziening over het faillissement vooraf optimaal in te richten. De ondernemingsactiviteiten kunnen zodoende goed gecontinueerd worden. De curator kan op dag faillissement direct aanvangen – en mogelijk zelfs voorafgaand aan het faillissement een eerste verkennend onderzoek verrichten – met het verkooptraject. Dit alles kan resulteren in een snelle doorstart binnen enkele dagen, hooguit een paar weken na datum faillissement. In dat geval blijven de (personeels)lasten achter in het faillissement en is het personeelsbestand gestructureerd. De in de kern gezonde onderneming kan zo blijven voortbestaan.

Meer weten?

In vogelvlucht is dit een beschrijving van een prepack als mogelijk alternatief voor een WHOA-traject. Wilt u echt weten of de WHOA dan wel een prepack een oplossing is voor uw onderneming, win dan eerst advies in. Dit kunt u het beste doen bij een team van experts bestaande uit een accountant en een advocaat. Joanknecht en Turnaround Advocaten hebben op dit gebied hun krachten gebundeld. Als experts werken wij al jaren in projecten samen om voor ondernemers tot het beste resultaat te komen. Expertise op het gebied van accountancy, herstructurering, waardering en juridisch advies komen in ons team samen. Schroom dus niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag meteen aan een oplossing! Bel +31 40 844 70 00 of vul het contactformulier in.

Geschreven door mr. drs. Floris Dix, advocaat, curator en dealmaker.
Floris is telefonisch bereikbaar op +31 85 2010014 en per e-mail via fdix@turnaroundadvocaten.nl