Hoe pak ik mijn liquiditeitsproblemen aan?

Hoe pak ik mijn liquiditeitsproblemen aan?

1 februari 2022

Veel ondernemers herkennen dit. U loopt er regelmatig tegenaan dat er te weinig kredietruimte is om betalingen op tijd te doen. U belt uw klanten om ze aan te sporen zo snel mogelijk hun rekening te betalen. En ondertussen rekt u de eigen betalingen wat op; sommige crediteuren hangen niet zo snel aan de telefoon. In de tussentijd bent u razend druk met de business. U wilt investeren en een bestelling plaatsen, maar daar is eigenlijk te weinig geld voor beschikbaar. De zaken gaan goed, de moeilijke periode ligt al weer even achter ons. Waarom is er dan toch een liquiditeitsprobleem? En hoe lost u het liquiditeitsprobleem op?

Wanneer u te maken krijgt met een liquiditeitsprobleem doet u er verstandig aan om samen met ervaren insolventieadviseurs het volgende stappenplan te doorlopen. Belangrijke stappen hierbij zijn:

 • Cash is king. Maak geld vrij uit verouderde voorraad en oude debiteuren om het acute liquiditeitsprobleem te verhelpen.
 • Het creëren van draagvlak door middel van gepaste openheid bij belangrijke financiers, klanten en leveranciers.
 • Doe de goede dingen en doe die goed: zorg voor een robuust bedrijfsmodel. Focus op marge en niet op meer omzet.

Liquiditeitsproblemen schema

Figuur: procesbeschrijving financiële analyse bij liquiditeitsprobleem

Stap 1: Bepaling financiële situatie van uw onderneming
Aan de hand van uw cijfers moet inzicht verkregen worden in de financiële status van uw bedrijf. Hoe groot is het liquiditeitsprobleem? Welke betalingen moeten morgen gedaan worden? Wat is de kredietruimte? Welke ontvangsten worden op korte termijn verwacht? Wat is de trend van de omzet en de kosten? Wordt er winst gemaakt?

Stap 2: Probleemanalyse
Wat zijn de meest acute problemen van het bedrijf, afgezien van het liquiditeitsprobleem? Hoe zijn deze ontstaan en welke oplossingen zijn al geprobeerd? Wat zijn de belangen van het bedrijf en zijn medewerkers? Wat zijn de belangen van de ondernemer? Welke mogelijke oplossingen zijn er (globaal) voor de nabije toekomst om het liquiditeitsprobleem op te lossen?

Stap 3: Overbrugging korte termijn liquiditeitsprobleem door maatregelen
Cash is king. Maak daarom zoveel mogelijk geld vrij uit het werkkapitaal. Wees kritisch op kosten, bezuinig voor het te laat is.

Welke mogelijkheden bieden bestaande financieringsregelingen? Vooral bij gelijktijdige inbreng van (enig) eigen vermogen blijken banken vaak ook in deze fase nog bereid te zijn tot uitbreiding van de bestaande kredietfaciliteit (of deze in ieder geval niet in te trekken). Hiervan is sprake wanneer zij in het verleden goed zijn geïnformeerd en vertrouwen hebben in het management en zijn plannen.

Voorbeelden van maatregelen die in deze fase getroffen kunnen worden om het liquiditeitsprobleem te verminderen, zijn:

 1. Bewaak de orderportefeuille en financieringsbehoefte goed.
 2. Wees kritisch op het aannemen van nieuwe grote orders, want die vergroten het liquiditeitsprobleem.
 3. Verkoop incourante en overtollige voorraden, maar ook ongebruikte machines.
 4. Wees kritisch op het betalingsgedrag van debiteuren. Voer de debiteurenbewaking op.
 5. Bekijk de mogelijkheden om de crediteurentermijnen op te rekken. Heronderhandel zo nodig betalingsafspraken met grote toeleveranciers.
 6. Overleg met toeleveranciers over de mogelijkheid van just in time levering van grondstoffen of consignatievoorraden.
 7. Wees kritisch op kosten en richt de organisatie zo ‘lean’ mogelijk in.
 8. Bouw de flexibele personeelsschil (uitzendkrachten en zzp’ers) af.
 9. Focus op het realiseren van goede marges, niet zozeer op meer omzetten.
 10. Onderzoek andere financieringsvormen, zoals:

  • factoring van debiteuren;
  • voorfinanciering van crediteurenposities;
  • objectfinanciering (lease) door middel van sale en leaseback van machines of een pand, wellicht door de holding;
  • overige, zoals bijvoorbeeld crowdfunding, ketenfinanciering, flitskrediet of de mkb-beurs NPEX.

 

Stap 4: Uitwerking going-concern-scenario met ondernemingsplan
In deze fase moet een duidelijk plan gemaakt worden voor een structurele oplossing van het liquiditeitsprobleem. In de tussentijd moet het bedrijf blijven doordraaien. Zowel klanten als leveranciers hebben vaak maar weinig geduld. Belangrijke klanten en leveranciers kunnen besluiten over te stappen naar uw concurrent. Informeer ze daarom tijdig.

Een goede informatievoorziening en actuele administratie is belangrijk. Maar goed forecasten is belangrijker dan focus op een 100%-nauwkeurigheid van de historie.

Het opstellen van een resultaat- en liquiditeitsprognose helpt om helder te krijgen wat de gevolgen kunnen zijn van bijvoorbeeld “een omzetdaling van 25%”. Als er niet één duidelijke verwachting voor de nabije toekomst is, kun je werken met scenario’s: wat gebeurt er met inkopen, personeelsbehoefte, overige kosten, cashflow als de omzet daalt met een bepaald percentage? Werk deze verwachting(en) zo goed en zo kwaad mogelijk ook uit in een liquiditeitsprognose om duidelijk te krijgen hoe het liquiditeitsprobleem zich ontwikkelt.

Beschrijf of documenteer daarom waarom je bepaalde verwachtingen hebt, en leg de datum van de prognose en het daaruit volgende besluit vast. Dan kun je later uitleggen waarom je op dat moment die verwachting had en waarom dat redelijk was.

Stap 5: Uitwerking noodscenario‘s voor onderneming
Uit het ondernemingsplan kan volgen dat het bedrijf wel winstgevend zal zijn, maar te weinig geld verdient om alle bestaande schulden volledig te kunnen voldoen. Onderzoek de mogelijkheid om gebruik te maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

Of wellicht blijkt dat ongezonde onderdelen niet meer beter gemaakt kunnen worden: er is te weinig tijd of het liquiditeitsprobleem is te groot. Er kan dan een plan opgesteld worden met enkel als doel om de gezonde onderdelen voort te zetten met achterlating van de ongezonde delen.

Stap 6: Beperking schade ondernemer
Ondernemers lopen risico, maar als ze die kunnen beperken, moeten ze dat gewoon doen. Beperking van schade als gevolg van het liquiditeitsprobleem en zekerstelling van privé-vermogensbestanddelen kan de ondernemer in de toekomst verder helpen.

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag aan een oplossing!

Geschreven door drs. Frank Driessen RA, bedrijfseconomisch recovery adviseur en forensic accountant.
Frank is telefonisch bereikbaar op +31 (0)40 240 9438 en per e-mail via fdriessen@joanknecht.nl.