Hoera! Ik ben rijk.

Hoera! Ik ben rijk.

22 maart 2022

Door alle steunmaatregelen zoals uitstel van de betalingen van belastingen en NOW hebben diverse bedrijven een creditsaldo op hun bankrekening of maken ze maar beperkt gebruik van hun kredietruimte. Hierdoor komt het voor dat je je als ondernemer rijk voelt, maar de waarheid kan wel eens vies tegenvallen.

Liquide middelen

In veel gevallen ben je als ondernemer liquide maar niet rijk. Als je al je bezittingen optelt en daar de schuld vanaf haalt, heb je een idee of je ‘rijk’ bent of niet. Hoewel de Belastingdienst op termijn pas terugbetaald moet worden, ook wat betreft te veel ontvangen NOW-gelden, geldt dat de vorderingen voldaan moeten worden. Het blijft dus van belang om goed te kijken of de liquide middelen toereikend zijn om deze openstaande vorderingen te voldoen. Dit kan weleens niet het geval zijn. Echter, de ondernemer vertrouwt erop dat in de toekomst de gelden worden verdiend om niet alleen de lopende verplichtingen te kunnen voldoen maar ook deze ‘oude’ schulden.

Aflossen van financieringen met liquide middelen

Maar, wat te doen met de liquide middelen? In voorkomend geval besluiten ondernemers om hun financieringen af te lossen in plaats van de gelden aan te wenden voor aflossing van de belastingschulden. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat de betreffende financier naast de gebruikelijke zekerheden als pand- en/of hypotheekrechten ook een borgstelling heeft bedongen in privé. En het waren juist deze borgstellingen die geleid hebben tot slapeloze nachten van de ondernemer, want wat als de onderneming zou komen te failleren? Dan zou niet alleen de onderneming verloren zijn, maar dan zou ook de ondernemer in privé met een fikse schuld blijven zitten.

Begrijpelijke keuze zou je zeggen, want de Belastingdienst verlangt doorgaans geen zekerheden en zal al helemaal niet vragen om een borgstelling van jou als ondernemer in privé. Maar besef wel dat de Belastingdienst geen financier is van de onderneming voor een lange(re) termijn. Anders dan de bank wil zij na circa vijf jaar haar geld helemaal terug hebben terwijl (bijvoorbeeld) een bank doorgaans voor een lange(re) termijn een commitment aangaat. Ook in dit geval geldt dat regeren vooruitzien is, met andere woorden, verdien je genoeg dat je in de toekomst zonder (externe) financiering kunt en zo niet, krijg je in de toekomst nog wel de benodigde financiering?

Investeren

Een andere optie is om met de liquide middelen als aanwezig investeringen te verrichten. Immers, met goede investeringen kan je onderneming beter renderen en daarmee middelen verwerven om de verplichtingen op termijn te voldoen. Vraag is dan wel wat voor investering het is. Een vervangingsinvestering betekent doorgaans niet dat er veel extra rendement zal worden gemaakt. Dit geldt in de regel ook voor breedte investeringen. Daarentegen bieden uitbreidingsinvesteringen dan wel diepte-investeringen eerder kansen maar ook risico’s. De vraag die dan rijst: brengen de investeringen voldoende op rekening houdende met de korte termijn waarbinnen de vorderingen voldaan moeten worden?

Doel

Wat ik probeer duidelijk te maken in een notendop; het is van belang om je planning voor de komende maanden en jaren goed in kaart te brengen om te beoordelen of en hoe je de schulden gaat aflossen. Breng dit niet alleen in kaart maar bewaak ook de voortgang. Hierdoor kun je beter vooruitkijken en tijdig voorzien dat je mogelijk niet tijdig aan je aflossingsverplichtingen kunt voldoen.

Hoera! Ik ben liquide

Want als je voorziet dat je op een gegeven moment niet langer in staat zult zijn om aan je verplichtingen te voldoen, dan zal je in het geval, nu je liquide bent, dat ook nog zijn wanneer je voorgaande constatering doet. Op dat moment zul je nog in staat zijn om de nodige maatregelen te treffen terwijl je aan je lopende verplichtingen kunt voldoen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het aantrekken van aanvullende financieringen, mogelijk sanering van de bedrijfsactiviteiten of het herstructureren van je schulden. Voor al deze maatregelen is het prettig als je liquide middelen hebt zodat je ook de tijd hebt om de oplossingen uit te werken én ook uit te voeren. Ervaring leert dat een goede voorbereiding het halve werk is, ook in het geval wanneer je kiest om uitvoering te geven aan een WHOA-traject. In de praktijk zien we nu regelmatig dat een onderneming kiest voor een WHOA-procedure terwijl men te laat is dan wel dat de kosten significant hoger zijn dan eerder veronderstelt omdat men eigenlijk nog niet klaar was voor de WHOA.

Met andere woorden: win tijdig advies in

Dit kun je het beste doen bij een team van experts bestaande uit een accountant en een advocaat. Joanknecht en Turnaround Advocaten hebben op dit gebied hun krachten gebundeld. Als experts werken wij al jaren in projecten samen om voor ondernemers tot het beste resultaat te komen. Expertise op het gebied van accountancy, herstructurering, waardering en juridisch advies komen in ons team samen. Schroom dus niet en neem contact met ons op. Wij helpen je graag meteen aan een oplossing! Bel +31 40 844 70 00 of vul het contactformulier op de website in.

Geschreven door mr. drs. Floris Dix, advocaat, curator en dealmaker.
Floris is telefonisch bereikbaar op +31 85 2010014 en per e-mail via fdix@turnaroundadvocaten.nl