Interview met Christiaan Mensink over de eerste WHOA homologatiebeschikking

Interview met Christiaan Mensink over de eerste WHOA homologatiebeschikking

29 april 2021

HERO 2021 / P-014

Op 19 februari 2021 is de eerste homologatiebeschikking onder de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) gewezen door de Rechtbank Noord-Holland over Jurlights. Mr. Christiaan Mensink van GMW Advocaten in Den Haag was de advocaat van Jurlights (Holding) B.V.

Jaap van der Meer had een gesprek met Christiaan over de totstandkoming van het akkoord en de homologatie tijdens een Clubhouse evenement op woensdag 17 maart jl. Dit interview is door Jaap uitgewerkt in een artikel voor magazine HERO. De interviewvragen en antwoorden zijn in dit artikel uitgewerkt en toegelicht aan de hand van wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur om te bezien of wij voor de praktijk lering kunnen trekken uit deze uitspraak, startpunt en mijlpaal in de geschiedenis van de WHOA.

Het bedrijf Jurlights:

JM: Zou je om te beginnen iets kunnen vertellen over het bedrijf van Jurlights, zoals de activiteiten, de omvang en de financiële achtergronden, en de positie van de bank, de fiscus, de hoogte schuldenlast, hoeveel schuldeisers er waren, of er steunverlening was etc.?

CM: Jurlights deed de licht – en geluidtechniek voor grote evenementen, met klanten als de Gemeente Amsterdam, Google, Adidas en Amsterdam Dance Event. De jaaromzet bedroeg circa € 5.000.000,-, er waren 120 concurrente schuldeisers voor een totaalbedrag van € 1.000.000,-. De fiscus had circa € 500.000,- te vorderen. Er was geen bankschuld. De bank verstrekte een lening ter financiering van het akkoord. Er waren 25 werknemers, waarvan er 22 zijn ontslagen met ontslagvergunning van het UWV. De huur van kantoorruimte en opslag bedroeg € 16.000,- per maand. De huurovereenkomst is beëindigd in overleg met de verhuurder. Jurlights heeft wel overheidssteun ontvangen, maar te veel. De terugbetalingsverplichting is buiten het akkoord gehouden. De gelden daarvoor zijn gereserveerd.

JM: Hoe ver was het bedrijf richting faillissement gevorderd?

CM: Heel ver, het was vijf voor twaalf. De inkomsten waren inmiddels gemarginaliseerd. Er was geen geld voor betalingen van de crediteuren. Diverse crediteuren waren al incassoprocedures gestart. Het water stond aan de lippen.

JM: Hoe lang ben je met de voorbereiding van de zaak bezig geweest tot de startverklaring?

CM: Ik ben begin december 2020 begonnen. Jurlights was toen al heel ver op weg. Zij had al een onderhands akkoord aan crediteuren aangeboden, dat veel crediteuren accepteerden, maar velen ook niet.

Benieuwd naar het hele artikel? U leest het via HERO.

VRAGEN?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neemt gerust contact met ons op. We helpen graag mee aan een oplossing!