De WHOA geeft dwangakkoord meer kans

De WHOA geeft dwangakkoord meer kans

12 oktober 2020

De voorgestelde Wet homologatie onderhands akkoord biedt een wettelijk kader voor het bereiken van een dwangakkoord met schuldeisers. In het ene geval zal dat leiden tot een vrijwillig akkoord met alle crediteuren, in het andere geval zal de “wettelijke dwang” tegenstribbelende crediteuren verplichten om mee te werken. Wat is een dwangakkoord en wat is de rol van de WHOA daarbij?

Wat is een dwangakkoord?

Bij een dwangakkoord worden schuldeisers verplicht een deel van hun vordering kwijt te schelden of om andere voorwaarden te accepteren (zoals een langere betalingstermijn). In eerste instantie kan een onderneming proberen met iedere schuldeiser vrijwillig nieuwe afspraken te maken. Wanneer een schuldeiser echter niet wil meewerken aan een redelijk voorstel, kan de rechter de schuldeiser toch binden aan zo’n voorstel. Daarom wordt het een dwangakkoord genoemd.

Welke stappen moeten doorlopen worden?

Er zal geprobeerd moeten worden op vrijwillige basis de schuldenlast te verlichten. Wanneer een onderneming in de kern gezond is maar zoveel schulden heeft dat deze niet volledig of niet op tijd kunnen worden terugbetaald, kan zo’n onderneming een voorstel tot schuldverlichting doen bij haar schuldeisers. Schuldeisers zoals de bank, Belastingdienst en handelscrediteuren krijgen dan bijvoorbeeld het voorstel dat ze een deel van hun vordering betaald krijgen en dat ze het restant kwijtschelden. De achterliggende gedachte van zo’n herstructureringsplan moet zijn dat de onderneming zoveel schulden overhoudt (en uiteindelijk betaalt) als dat verdiend kan worden met de in de kern winstgevende activiteiten. Het zal helpen om crediteuren te overtuigen dat het plan goed is onderbouwd en inzicht geeft. Schuldeisers zullen dan begrijpen dat ze beter af zijn met een lagere vordering die wordt voldaan dan met een hogere vordering op een bedrijf dat failliet gaat.

Wanneer komt een dwangakkoord in beeld?

Je kan denken aan een dwangakkoord wanneer je een redelijk en onderbouwd voorstel tot schuldherstructurering hebt gedaan, maar dat dit voorstel niet door alle schuldeisers wordt geaccepteerd. Het komt immers regelmatig voor dat een crediteur best wil meewerken aan een herstructureringsplan, maar dat hij dat alleen doet indien alle andere schuldeisers ook een deel van hun vordering kwijtschelden. Op die manier kan een kleine groep crediteuren (of misschien zelfs maar een) een succesvolle herstructurering blokkeren en daarmee de continuïteit van de onderneming.

Wat regelt de WHOA?

De WHOA geeft duidelijke spelregels over:

  • De manier waarop een herstructureringsplan moet worden opgesteld.
  • De manier waarop je kunt bepalen hoeveel schuldverlichting je in redelijkheid kan vragen.
  • Welke informatie je moet verstrekken aan een schuldeiser zodat hij een weloverwogen besluit kan nemen.

De WHOA schrijft voor dat crediteuren in klassen worden ingedeeld en dat per klasse een voorstel wordt gedaan. De voorstellen per klasse zullen van elkaar verschillen, nu de ene groep schuldeisers een sterkere positie heeft dan een andere groep. Wanneer voldoende crediteuren akkoord gaan met het voorstel, kan de onderneming aan de rechtbank vragen om het akkoord goed te keuren en daarmee te homologeren. De homologatie van het akkoord door de rechter heeft tot gevolg dat het voorstel ook tegen dwarsliggende crediteuren werkt.

De invloed van de WHOA op een dwangakkoord

De WHOA geeft een dwangakkoord meer kans van slagen, omdat de wet de posities beschermt van zowel het bedrijf in moeilijkheden als van de schuldeiser wiens medewerking wordt gevraagd. Wanneer de juiste route wordt bewandeld, is de kans dan ook groot dat de rechter zijn goedkeuring zal geven aan een dwangakkoord. De verwachting is dat de WHOA hierdoor ook een “preventief effect” zal hebben. Schuldeisers zijn er immers van op de hoogte dat ze gedwongen kunnen worden mee te werken aan een redelijk herstructureringsvoorstel, waardoor zij vaker op vrijwillige basis een onderhands akkoord zullen sluiten. De gang naar de rechter kan hiermee worden vermeden en een dwangakkoord is dan niet nodig.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u weten of de WHOA een oplossing is voor uw onderneming? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag aan een oplossing!

Geschreven door drs. Frank Driessen RA, bedrijfseconomisch recovery adviseur en forensic accountant.
Frank is telefonisch bereikbaar op +31 (0)40 240 9438 en per e-mail via fdriessen@joanknecht.nl.