Kansrijke doorstart krijgt impuls

Kansrijke doorstart krijgt impuls

2 oktober 2020

Binnenkort kunnen bedrijven in zwaar weer een deskundige inroepen die deze bedrijven helpt een doorstart te maken. Door de aankomende invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) kan een door hem gemaakt kansrijk plan niet meer door een enkele weigerachtige financier of aandeelhouder worden geblokkeerd. De deskundige moet daarbij wel Houdini-achtige eigenschappen bezitten.

Deze blog is eerder gepubliceerd op de website van Joanknecht Forensics & Recovery.

Bedrijf in zwaar weer

In slechte economische tijden komt het voor dat binnen een slecht draaiend bedrijf bepaalde onderdelen nog steeds winstgevend zijn. Indien de resultaten van het totale bedrijf niet verbeteren, verliezen financiers hun vertrouwen in de toekomst. De goede onderdelen lijden in dat geval onder de slechte en dreigen in een faillissement te worden meegetrokken.

Aandeelhouders en financiers kunnen proberen de waarde van de gezonde delen te behouden en niet in een faillissement verloren te laten gaan. De onderneming heeft dan vaak twee alternatieven:

  • Controleerde stopzetting van de bedrijfsvoering (door economische noodzaak of gebrek aan opvolging).
  • Sanering van de knellende schuldenlast die het (aantoonbare) bestaansrecht van het bedrijf ondermijnt.

Door goede afspraken te maken blijft voor de financiers meer over dan een overhaaste liquidatie of faillissement. Toch was het in de praktijk moeilijk een dergelijke sanering of stopzetting te realiseren. Vaak hebben crediteuren er geen vertrouwen meer in dat het management het tij nog kan keren of is er een blokkerende crediteur die niet wil meewerken aan de sanering van de knellende schuldenlast.

Herstructureringsdeskundige

Met de aankomende invoering van de WHOA ontstaan nu nieuwe mogelijkheden bij dreigend faillissement. Indien aandeelhouders of crediteuren waarde zien in een gecontroleerde stopzetting of sanering van de schuldenlast, kunnen zij een herstructureringsdeskundige voordragen. Deze wordt door de rechter benoemd en krijgt veel bevoegdheden. Hij kan zelfs een afkoelingsperiode aanvragen waarin de verhaalsmogelijkheden zijn geblokkeerd.

Deze deskundige is bedoeld om het management te helpen de financiële problemen op te lossen door middel van een WHOA-herstructurering, zodat zij weer verder kunnen met een gezond bedrijf.

Geen zoete broodjes

Bij een voorgestelde sanering moet de deskundige eerst een toekomstvisie ontwikkelen en begrijpen hoe het bedrijf gezond te maken is. Hij zal de businessplannen en waarderingsrapporten moeten doorgronden en met de schuldeisers een inhoudelijke verstandhouding moeten opbouwen. Zo kan hij gevoel krijgen voor de reorganisatie- en liquidatiewaarde en de voorwaarden voor een akkoord.

Via overleg en inzicht in de belangen van de betrokkenen moet hij een levensvatbaar plan opstellen. Dat kan betekenen dat hij vervanging van het management zal voorstellen of dat de financiers aandeelhouder worden. Bij het plan zal hij ook een crediteurenakkoord voorstellen waarin een deel van de schulden wordt kwijtgescholden. Het plan en akkoord moeten zo goed zijn dat de meerderheid van de verschillende schuldeisers ermee instemt. Dat is niet gemakkelijk, want de schuldeisers en het bedrijf gaan meestal eerst door een proces van ontkennen, voordat ze toekomen aan praten en onderhandelen.

The proof of the pudding is in the eating

Als het bedrijf, de aandeelhouders of crediteuren goede kansen zien in een doorstart na sanering van de schulden, kunnen zij met een WHOA-akkoord een faillissement afwenden. De kunst is wel een herstructureringsdeskundige te vinden die het crediteurenakkoord niet ziet als een juridisch eindpunt maar als een impuls voor een kansrijke doorstart.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u weten of de WHOA een oplossing is voor uw onderneming? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag aan een oplossing!

Geschreven door drs. Frank Driessen RA, bedrijfseconomisch recovery adviseur en forensic accountant.
Frank is telefonisch bereikbaar op +31 (0)40 240 9438 en per e-mail via fdriessen@joanknecht.nl.