Waarderingsvragen in de WHOA vanuit economisch perspectief

Waarderingsvragen in de WHOA vanuit economisch perspectief

1 maart 2021

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) maakt het mogelijk om de schuldenlast te verlichten door met schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord te sluiten. U hoeft dus niet failliet te gaan. In een presentatie lichten we het economisch perspectief toe.

Op basis van een herstructureringsplan neemt u als bestuurder van uw bedrijf zelf het initiatief om tot een akkoord te komen met schuldeisers en zelfs met eventuele andere aandeelhouders. Bij het herstructureringsvoorstel worden de schuldeisers en daarna eventueel ook de aandeelhouders in klassen ingedeeld. Als één klasse schuldeisers akkoord is, kan het plan worden ingediend bij de rechtbank. Wanneer de rechter uw voorstel redelijk vindt, kan hij tegenstribbelende crediteuren overrulen.

Onderstaande economische elementen lichten we met rekenvoorbeelden toe in deze presentatie. De tekstuele toelichting vind je hieronder.

Economische waarde onderneming na herstructurering

Welke vorderingen uw schuldeisers overhouden en welk deel van de hoofdsom zij kwijtschelden, hangt af van de economische waarde die uw onderneming na de herstructureringsmaatregelen naar verwachting kan realiseren. Kort geformuleerd: hoeveel geld u met uw onderneming kunt verdienen om de overblijvende schulden te kunnen aflossen.

De economische waarde van uw onderneming (totale ondernemingswaarde/TOW) wordt bepaald door:

  • De omvang van de verwachte toekomstige geldstromen die gegenereerd kunnen worden aan de hand van prognoses.
  • De tijdsfactor speelt een rol: hoe verder in de tijd, hoe minder waarde aan een geldstroom wordt toegekend.
  • Risico’s spelen een belangrijke rol: hoe hoger het (ingeschatte) risicoprofiel verbonden aan de geldstromen, hoe lager de waarde en vice versa.

Vermogenskostenvoet

De tijdsfactor en de inschatting van risico’s komen tot uitdrukking in de vermogenskostenvoet waarmee gerekend wordt bij de berekening van de totale ondernemingswaarde (TOW). Deze heeft grote invloed op de uitkomst van deze berekening. Daarmee is dit een belangrijke te onderbouwen parameter in een WHOA-traject.

Reorganisatiewaarde

Vanuit de berekende totale ondernemingswaarde wordt de reorganisatiewaarde bepaald. Deze reorganisatiewaarde is de economische waarde die in een WHOA-traject gealloceerd dient te worden aan de vermogensverschaffers (schuldeisers en aandeelhouders) volgens de klassenindeling en de daarvoor geldende spelregels.

Reorganisatiewaarde versus liquidatiewaarde

Een belangrijke spelregel in de WHOA is dat vermogensverschaffers niet slechter af mogen zijn ten opzichte van een faillissementssituatie. Dit vereist ook het berekenen van een liquidatiewaarde, zijnde de waarde die verdeeld kan worden onder de vermogensverschaffers in zo’n faillissementsscenario. Vaak is die waarde veel lager dan de reorganisatiewaarde en blijven bijvoorbeeld concurrente schuldeisers met lege handen achter.

Bij een goed herstructureringsplan en een redelijk voorstel binnen een WHOA-traject zullen crediteuren vaak beter af zijn.

Meer weten?

Wilt u weten of de WHOA een oplossing is voor uw onderneming, win dan eerst advies in. Dit kunt u het beste doen bij een team van experts bestaande uit een accountant en een advocaat. Joanknecht en Turnaround Advocaten hebben het open initiatief genomen om herstructurering via de WHOA beschikbaar te maken voor het MKB.

Schroom dus niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag meteen aan een oplossing!

Geschreven door drs. Frank Driessen RA, bedrijfseconomisch recovery adviseur en forensic accountant.
Frank is telefonisch bereikbaar op +31 (0)40 240 9438 en per e-mail via fdriessen@joanknecht.nl.