Hoe bescherm je je bedrijf tegen schuldeisers in een WHOA-traject?

Hoe bescherm je je bedrijf tegen schuldeisers in een WHOA-traject?

26 oktober 2020

Ieder bedrijf heeft ze wel, dwangcrediteuren. Op basis van de wet genieten zij niet meer rechten ten opzichte van andere crediteuren. Echter, door de mate waarin de onderneming afhankelijk is van deze crediteur, stijgt zijn of haar positie binnen de crediteurenrangorde automatisch. Bestuurders zullen dwangcrediteuren als een van de eersten proberen te betalen, nu de continuïteit van de bedrijfsvoering van deze crediteuren afhankelijk is.

Bij het opmaken van een WHOA-akkoord helpt een afhankelijkheidspositie ten opzichte van bepaalde crediteuren niet. Door de druk van buitenaf heeft een schuldenaar mogelijk niet de tijd om een akkoord samen te stellen waarvan iedereen beter wordt. Hoe kunt u uw bedrijf beschermen tegen de schuldeisers die u de tijd voor een goede herstructurering ontnemen? De wetgever heeft hiervoor een oplossing bedacht, namelijk de afkoelingsperiode.

Wat is een afkoelingsperiode?
Het gelasten van een afkoelingsperiode heeft tot gevolg dat de schuldeisers zich niet meer op bezittingen van de schuldenaar kunnen verhalen zonder machtiging van de rechtbank. Ook niet indien de schuldenaar voor de afkoelingsperiode in verzuim verkeerde. Vervolgens kunnen beslagen door de rechter worden opgeheven en worden verzoeken tot verlening van surseance van betaling en het uitspreken van een faillietverklaring geschorst.

Daarnaast kan de schuldeiser zijn recht van opschorting, wijziging of ontbinding van verbintenissen tijdens de afkoelingsperiode niet gebruiken als de schuldenaar voor de afkoelingsperiode in verzuim verkeerde. Dit geldt echter alleen indien de schuldenaar voldoende zekerheid heeft gesteld dat de verbintenissen die ontstaan tijdens de afkoelingsperiode worden nagekomen.

Een afkoelingsperiode heeft tevens tot gevolg dat de schuldenaar zijn bezittingen mag blijven gebruiken, verbruiken of vervreemden wanneer deze behoren tot de normale bedrijfsvoering van de schuldenaar. Indien kort (uiterlijk een maand) van tevoren dit gebruiksrecht is gestopt, kan dit recht zelfs weer herleven. Hierbij is het echter van belang dat de belangen van de schuldeisers voldoende gewaarborgd blijven en dat de gebruikersrechten onderdeel zijn van de normale bedrijfsvoering.

Daarnaast mag een stille pandhouder geen mededeling doen aan debiteuren over zijn pandrecht. De pandhouder mag eveneens geen betalingen met betrekking tot dat pandrecht in ontvangst nemen. Er dient in deze situatie wel vervangende zekerheid te worden gesteld aan de pandhouder.

Wie kan een verzoek tot het gelasten van een afkoelingsperiode indienen?
Het gelasten van een afkoelingsperiode dient aan de rechter te worden verzocht door middel van een verzoekschrift. Dit moet plaatsvinden bij dezelfde rechter als waar het WHOA-traject is ingeschreven. Het verzoek kan worden ingediend door de schuldenaar zelf of de herstructureringsdeskundige van de schuldenaar. Zij zijn tevens bevoegd zo’n verzoek te doen namens de schuldeisers van rechtspersonen die een groep vormen met de schuldenaar.

Een afkoelingsperiode wordt in beginsel afgeroepen voor vier maanden, maar kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot ten hoogste acht maanden. Een schuldenaar kan derhalve gedurende een lange periode zijn bedrijf beschermen tegen schuldeisers. Het gelasten van een afkoelingsperiode is dan ook een ingrijpende maatregel voor crediteuren. De schuldenaar moet echter wel aan de belangen van de schuldeisers blijven denken. Om er zeker van te zijn dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, kan de rechtbank een observator aanstellen. Zo wordt de schuldenaar tegen de schuldeisers beschermd en de schuldeisers tegen de schuldenaar.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u weten of de WHOA een oplossing is voor uw onderneming? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag aan een oplossing!

WHOA-expert Floris Dix schreef ook een blog over de afkoelingsperiode. Interesse? Lees het hier.

Geschreven door Jessie Bertelink, gespecialiseerd in de pre-pack en de WHOA.