De steunmaatregelen vervallen, wat betekent dit voor u als ondernemer?

De steunmaatregelen vervallen, wat betekent dit voor u als ondernemer?

18 oktober 2021

Met de aankondiging dat de overheid per 1 oktober jl. de steunmaatregelen voor ondernemers afbouwt, is het goed om even een korte tussenbalans op te maken. Welke gevolgen brengt deze aankondiging met zich mee? En welke tools staan u als ondernemer ter beschikking als u in financieel zwaar weer verkeert? Is de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) de heilige graal of moet u als ondernemer toch verder kijken?

Opstelling Belastingdienst

Diverse ondernemers prijzen het optreden van de overheid wat betreft het in korte tijd optuigen van diverse regelingen, waardoor menig ondernemer heeft kunnen overleven. Ook de opstelling van de fiscus wat betreft het bijzonder uitstel van belastinggelden is positief ontvangen. Leuker kunnen ze het kennelijk dus wel maken, niet alleen makkelijker.

Dit coulante optreden heeft ertoe geleid dat er per saldo € 19,7 miljard aan belastingschulden open staat bij 274.000 ondernemers. Er zijn gevallen bekend waarbij ondernemers flinke liquiditeiten aanhouden bij de bank waarmee andere schulden dan de Belastingdienst worden afgelost of investeringen en/of overnames worden gedaan. Anders dan een bank, verlangt de Belastingdienst geen aanvullende zekerheden of borgstellingen in privé. Ook de gevorderde rente is buitengewoon aantrekkelijk. Je kunt je eigenlijk geen betere financier wensen.

Aan deze vorm van financiering komt langzaamaan een einde met het grotendeels vervallen van de steunmaatregelen en de fiscus die weer tot incassering overgaat. Overigens zal dit laatste zo’n vaart niet lopen, nu het kabinet heeft laten weten dat zij niet als eerst in de rij zal staan als schuldeiser van een onderneming. Het kabinet kiest er uitdrukkelijk niet voor om schulden generiek kwijt te schelden, maar heeft wel aangegeven zich soepel op te stellen bij een minnelijk saneringsakkoord en tijdelijk zelfs genoegen nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als die aan concurrente schuldeisers toekomt.

Met andere woorden, een schuldensanering door middel van een akkoord met behulp van de WHOA wordt vergemakkelijkt.

De WHOA

Betekent deze coulante opstelling van de fiscus dat de WHOA de heilige graal is voor u als ondernemer als u uw schulden niet meer kunt voldoen en wilt herstructureren? Dit blijkt toch genuanceerder te liggen.

Op grond van de inmiddels gewezen uitspraken, blijkt dat de rechtbank (terecht) hoge eisen stelt aan de totstandkoming van een WHOA-akkoord. Zo moet onder meer de informatievoorziening volledig zijn, de klassenindeling van schuldeisers correct en de onderbouwing van de liquidatiewaarde en reorganisatiewaarde feitelijk door ter zake deskundigen worden vastgesteld.

Ook komt het regelmatig voor dat, al dan niet op verzoek van schuldeisers, een herstructureringsdeskundige dan wel observator door de rechtbank wordt aangesteld. Al deze werkzaamheden en maatregelen leiden ertoe dat menig WHOA-traject veel tijd in beslag neemt en de nodige kosten met zich meebrengt. In een zaal vol advocaat-curatoren werd onlangs hardop gesteld dat in voorkomend geval achteraf bezien een doorstart uit faillissement efficiënter en effectiever zou zijn geweest. Hier komt nog bij dat problematiek binnen de onderneming dat personeel gerelateerd is, zich niet laat oplossen door een WHOA.

Alternatieven

Met deze stand van zaken en inmiddels opgedane ervaringen is de opinie van verschillende adviseurs dat de WHOA niet meer dan een tool is in de gereedschapskist. Het blijft van belang om ook te kijken naar de andere opties c.q. tools zoals het aantrekken van financieringen, een minnelijk akkoord met een deel van uw schuldeisers, akkoord in surseance en als sluitstuk een doorstart vanuit faillissement.

Met andere woorden, alvorens te grijpen naar een WHOA, win eerst advies in om helder te krijgen welke tool uit de gereedschapskist bij uw specifieke situatie past. Dit kunt u het beste doen bij een team van experts bestaande uit een accountant en een advocaat. Joanknecht en Turnaround Advocaten hebben op dit gebied hun krachten gebundeld. Als experts werken wij al jaren in projecten samen om voor ondernemers tot het beste resultaat te komen. Expertise op het gebied van accountancy, herstructurering, waardering en juridisch advies komen in ons team samen. Schroom dus niet en neem contact met ons op.

Wij helpen u graag meteen aan een oplossing! Bel +31 40 844 70 00 of vul het contactformulier in.

Geschreven door mr. J.A. van der Meer, advocaat, curator en beschikbaar als herstructureringsdeskundige.
Jaap is telefonisch bereikbaar op +31 85 2010012 en per e-mail via jaap@turnaroundadvocaten.nl